Wydarzenia z życia parafii

Koncert kolęd

Czas świąt Narodzenia Pańskiego i czas poświąteczny to doskonała okazja, aby uwielbiać Boga za tajemnice Wcielenia Syna Bożego poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Z tej okazji w dniu 29 stycznia br. w naszym Sanktuarium po wieczornej Mszy św. odbył się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Swój dorobek artystyczny zaprezentowali: Chór dziecięcy „Mały Cantus” z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli pod dyrygenturą Katarzyny Pisela.

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej i Caritasu

Wzorem lat poprzednich nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Zespół Parafialny Caritas, zorganizowali spotkanie opłatkowe z udziałem kapłanów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się  10 stycznia 2017 roku na Mszy Świętej o godzinie 17:00.

Opłatek młodzieżowy

W niedzielę Chrztu Pańskiego (08.01), nasi ministranci, scholanki oraz przedstawiciele KSM-u zebrali się o godz. 17.00 aby wspólnie przeżywać swoje spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy, oficjalne życzenia dla naszych duszpasterzy w imieniu wszystkich ministrantów złożył Jan Dzierżak, a imieniu KSM-u Barbara Szydełko. Również ks. Proboszcz, skierował do zebranych swoje życzliwe słowo. Następnie był czas na indywidualne życzenia. Spotkanie zakończyło się przy suto zastawionym stole, każdy z obecnych otrzymał także słodki prezent.

Wieczór wigilijny w DPS-ie

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku — punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich.

Obłóczyny w Seminarium

W rzeszowskim Seminarium w środę, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, klerycy III roku przyjęli strój duchowny. Wśród nich kleryk pochodzący z naszej parafii Jakub Dzierżak.

Św. Mikołaj

Zgodnie z kilku letnią tradycją Św. Mikołaj odwiedza wspólnoty zaangażowane w parafii. W tym roku 6 grudnia przybył do ministrantów, lektorów, scholii i członków KSM-u. Wszyscy otrzymali prezenty, choć niektórzy musieli się ”natrudzić” odpowiadając na pytania katechizmowe, czy też śpiewając. Św. Mikołaj ma dobre serce i wybacza słabości.

Spotkanie z tym świętym było zachętom do dalszej gorliwej służby! Dziękujemy wszystkim za obecność i dobrą atmosferę.

Czuwanie modlitewne

Obecny rok obfitował w wielkie wydarzenia. Dziękowaliśmy Bogu za dar chrztu sprzed 1050 lat. Przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży oraz niezapomnianą pielgrzymkę papieża Franciszka do naszej Ojczyzny.

Za te i inne liczne laski otrzymane od Boga za pośrednictwem Pani Łaskawej przybyliśmy dziękować do sanktuarium chmielnickiego 25 listopada br. Po uroczystej Eucharystii, katechezę wygłosił ks. Michał Domasik z rzeszowskiej parafii Św. Jadwigi. Następnie trwaliśmy na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Przyjęcie relikwii Św. Jana Pawła II

Sanktuarium w Chmielniku przeżyło piękne wydarzenie, które miało miejsce 6 listopada 2016r. , a było nim wprowadzenie relikwii św. Jana PawłaII. 

Uroczyste poświęcenie nowej części budynku Szkoły Liderów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. – św. Jan Paweł II

Pielgrzymka do Zakopanego

W tym roku parafianie z Chmielnika postanowili udać się na pielgrzymkę do Zakopanego i okolic.

Wyjechaliśmy w nocy, aby rano dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Serdeczne przyjęła nas siostra pallotynka i w oparciu o film przedstawiła historię tego miejsca, do którego wielokrotnie pielgrzymował Święty Jan Paweł II. To właśnie w czasie koronacji cudownej figury z rąk Maryi spadło królewskie berło, które zdążył złapać kardynał Wojtyła. Widząc to, prymas Polski Kardynał Wyszyński, powiedział proroczo: „Maryja podzieliła się z Karolem swoją władzą”.

Strony