Wydarzenia z życia parafii

Prof. Czesław Kłak

Czesław Paweł Kłak urodził się 30 sierpnia 1981 w Rzeszowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 r uzyskał w Lublinie doktorat z nauk prawnych, a w 2012 r habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją prawa karnego. Odbył aplikację prokuratorską. W latach 2008–2011 wykonywał zawód prokuratora. Od 22 marca 2018 roku jest członkiem Trybunału Stanu.

Lutowy wieczór uwielbienia

Kolejny wieczór uwielbienia odbył się w naszym sanktuarium w piątek – 01 marca. Słowo Boże w tym dniu głosił ks. Tomasz Rusyn, moderator Ruchu Światło – Życie diecezji rzeszowskiej.

W naszej refleksji nad Dekalogiem, pochyliliśmy się nad piątym przykazaniem. Uświadomiliśmy sobie że życie pochodzi od Boga i jest święte. Mamy obowiązek troski o swoje życie i wychwalać Najwyższego za ten wspaniały dar. Czyniliśmy to w czasie naszej wspólnej modlitwy, która zgromadziła licznie parafian.

Dzień Chorych w sanktuarium

Dzień Chorego w DPS

     Mieszkańcy Domu zgromadzili się w pięknej Kaplicy pw. św. Ojca Pio, gdzie została odprawiona o godz. 12.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.Bpa Edwarda Białogłowskiego,  który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Mówił między innymi: „Siła do służby nie tkwi w naszych mięśniach, ale w miłości, którą mamy czerpać od Pana Jezusa (…) Bez miłości nie ma możliwości skutecznego posługiwania (…) Jeśli chcemy uczynić wiele dla Boga i ludzi stańmy się ołówkiem w ręku Boga.

Odnowienie przymierza chrztu przez kandydatów do bierzmownaia

Chmielnickie sanktuarium 7 lutego wypełniło się kandydatami do bierzmowania. Było to szczególne spotkanie, ponieważ uczniowie odnowili przyrzeczenia chrzcielne, podziękowali Bogu za dar chrztu. Prowadzący nabożeństwo, ks. Proboszcz, cytując słowa św. Jana Pawła II, podkreślił wagę sakramentu chrztu i powołania do świętości oraz odpowiedzialność każdego chrześcijanina za wiarę, której ma bronić, rozwijać ją i przekazywać innym.

Poświęcenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i Warzywnego w Błędowej Tyczyńskiej.


W Chmielniku koło Rzeszowa utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.

Jasełka bożonarodzeniowe

Nietypowe, dlatego że bardzo współczesne Jasełka, zostały przygotowane przez młodzież z naszej parafii. Było to przedstawienie piękne z wierszowanymi dialogami w młodzieżowym żargonie odnoszące się do popkultury i komercjalizacji świata.

Przedstawianie odbyło się  27 stycznia br. w auli Domu Parafialnego w Chmielniku. Aktorami była młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lektorzy, absolwenci Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu.

Styczniowy Wieczór Uwielbienia

W dniu 25 stycznia 2019 roku po Mszy wieczornej zespól muzyczny naszej parafii „Gratia” animował kolejny Wieczór Uwielbienia.  Poprzez wspólny śpiew, po raz kolejny mogliśmy wyrazić radość z Narodzenia Pana.  Tematem naszego spotkania było kolejne 4 przykazanie Dekalogu. Katechezę przygotowująca oraz całość modlitwy prowadził ks. Mateusz Olbrot, wikariusz z Kolbuszowej.  

Opłatek wspólnot liturgicznych

W niedzielę 20 stycznia br. po Mszy Świętej o godz. 16.00 w auli Domu Parafialnego odbyło się spotkanie opłatkowe dla następujących wspólnot:
Chóru parafialnego „Cantus Unitum”
Zespołu muzycznego „Gratia”
Scholii
Ministrantów i lektorów
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Spotkanie rozpoczął ksiądz Proboszcz modlitwą i poświęceniem opłatków. Ks. Krzysztof odczytał Ewangelię o  Bożym Narodzeniu. Następnie Ks. Proboszcz skierował do wszystkich życzenia.

Opłatek grup modlitewnych

Zwyczajem lat poprzednich 15 stycznia 2019 r miało miejsce spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup modlitewnych działających przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Zgromadziło się Koło Przyjaciół Radia Maryja i Via, Caritas, Akcja Katolicka, Grupa Modlitewna im. Św. O. Pio.

Strony