Zapowiedzi wydarzeń

I-e Pełne uczestnictwo we Mszy Świętej - przygotowanie

PROGRAM PRZYGOTOWANIA 
DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU AD 2021/2022

„Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii św. Celem formacji jest też głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej”

Msze Święte z udziałem dzieci

Msze Święte z homiliami dla dzieci, są nazywane często Mszami dla dzieci. Msza jest ciągle taka sama. Różni się oprawą liturgiczną. Często uczestnicy nazywają je „Mszą rodzinną”, gdyż cała rodzina, każdy na swój sposób w niej uczestniczy. W naszym sanktuarium, takie Msze Święte są celebrowane raz w miesiącu. W następujących terminach:

12.06

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

                                                                       Duszpasterze