Zapowiedzi wydarzeń

Dyspensa od niedzielnej Eucharystii

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (w naszej świątyni 26 osób), Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Przygotowanie do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej

Po zasięgnięciu opinii na temat terminu Pierwszego Pełnego Uczestnictwa we Mszy Świętej (I Komunii świętej), przy przeważającej większości głosów rodziców „za”, podejmujemy decyzję o utrzymaniu wyznaczonego terminu czyli niedzieli 23 MAJA 2021 roku.

Jesteśmy przekonani, że w obecnej sytuacji to najsłuszniejsze posunięcie, obejmujące dzieci i ich duchowe potrzeby oraz pragnienia samych rodziców. Techniczne ustalenia, co do ilości obecnych dzieci i ich rodzin podejmiemy w terminie późniejszym, po ogłoszeniu przez rząd RP odpowiednich przepisów.