Ogłoszenia parafialne

V Niedziela Wielkanocna - 15.05.2022 r.

 1. Dziś kolejny dzień naszego odpustu parafialnego. Składka na remont kościoła.
 2. Dziękujemy ks. Michałowi za wygłoszone Słowo Boże.
 3. „Bóg zapłać” wszystkim parafianom za czynne włączenie się w przeżywanie odpustu i procesji eucharystycznej oraz godne przyjęcie Księży Biskupów. Szczególnie dziękujemy Służbie Liturgicznej, Straży Matki Bożej, orkiestrze, Paniom w strojach ludowych, zespołowi tanecznemu, Caritasowi, Akcji Katolickiej, młodzieży z KSM-u, harcerzom, rodzicom i dzieci z rocznicy, dzieciom sypiącym kwiatki i dająym znak dzwoneczkami oraz Panom Kościelnemu i Organiście.
 4. Dziękujemy za jubileuszowy dar ołtarza. Do sanktuarium ofiarowano 7 nowych białych ornatów. Niech Jezus błogosławi wszystkich ofiarodawców.
 5. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
   9.15 różę MB Łaskawej – P. Sylwia Rękas
  11.00 różę MB Królowej Rodzin – P. Władysława Ostrowska
 6. W liturgii wspominamy w poniedziałek- św. Andrzeja Bobolę – patrona Polski
 7. W przyszłą niedzielę w czasie Mszy Świętej o godz. 11.00 uroczystość I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Rodziców i dzieci, prosimy, aby zgromadzili się przed kościołem wcześniej. Prosimy bardzo, aby ławki w nawie głównej zostawić dla rodziców dzieci z I-ej Komunii.
 8. Przypominamy prośbę Kościoła, aby w uroczystość Komunii nie podawać w domach alkoholu.
 9. Próby dla dzieci przygotowujących się do Pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej rozpoczną się w tym tygodniu w poniedziałek o godz. 18.30 (po Mszy i majówce).
 10. W środę odnowienie przymierza chrztu świętego dla dzieci, podczas Mszy Świętej wieczornej. Spowiedź w sobotę od godz. 17.00.
 11. Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do I-ej Komunii, w środę po Mszy Świętej wieczornej.
 12. W piątek o godz. 16.30 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu i o godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Eucharystia.
 13. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 53 — 66 za posprzątanie kościoła, placu i złożoną ofiarę na sanktuarium. Troskę o czystość naszej świątyni powierzamy rodzicom dzieci z Komunii.

IV Niedziela Wielkanocna - 08.05.2022 r.

 1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Trwamy także w przeżywaniu misji parafialnych.
 2. W tym tygodniu Msze poranne o godz. 8.00 ( nie będzie o godz. 6.30!).
 3. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. Do odmawiania różańca w czasie odpustu zapraszamy czcicieli Jezusa i Matki Bożej.
 4. Czynny jest sklepik parafialny – zachęcamy do zakupu krzyży, medalików oraz pamiątek ze srebrnego jubileuszu koronacji.
 5. Jutro uroczystość liturgiczna Św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona Polski.
 6. W środę udamy się na cmentarz, prosimy o wcześniejsze uporządkowanie grobów.
 7. W piątek odwiedzimy chorych od godz. 8.30, ksiądz proboszcz od godz. 11.30. Chętnych prosimy zgłaszać w zakrystii, których nie będzie można przywieść do kościoła na Msze dla chorych (nie dotyczy stałych).
 8. W sobotę odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej. Msze Święte o godz. 7.15, 11.00 i 18.00. Uroczysta Suma dziękczynna za dar koronacji o godz. 11.00 z udziałem Księży Biskupów. Po Mszy odbędzie się procesja eucharystyczna. Serdecznie zapraszamy na Apel Jasnogórski o godz. 20.30.
 9. Przyszła niedziela – II dzień odpustu. Składka inwestycyjna na remont kościoła O godz. 11.15 uroczysta Suma z procesją z kopią cudownego obrazu i zawierzeniem stanów. O godz. 15.30 nabożeństwo majowe. Słowo Boże w sobotę i niedziele wygłosi ks. Michał Bator, proboszcz parafii św. Michała w Rzeszowie.
 10. W sobotę na Mszę Świętą o godz. 11.00 zapraszamy dzieci klasy IV– wypada I-a rocznica Komunii Świętej. Prosimy rodziców, aby przyprowadzić dzieci do sypania kwiatów i dzwonienia. Zapraszamy na odpust Straż Matki Bożej Łaskawej, zespoły ludowe, harcerzy i zuchy. Prosimy, aby wszystkie chorągwie i feretrony były niesione w czasie procesji.
 11. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 43 „b”– 52, za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty oraz złożoną ofiarę na sanktuarium. W czwartek wieczorem prosimy rodziny z Chmielnika z nr 53  – 66 (więcej numerów, bo dużo sprzątania przed odpustem; prośba o przybycie mężczyzn). Prośba do Rodziców Dzieci z I-ej Komunii, aby od wtorku rozpoczęli koszenie traw.
 12. W tym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Janina Lampart i śp. Krzysztofa Czarnota Modlimy się o zbawienie Ich dusz. Wieczny odpoczynek…

III Niedziela Wielkanocna - 01.05.2022 r.

 1. Dzisiaj  rozpoczyna się XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”. Jest to czas w którym chcemy bardziej zwrócić uwagę na rolę Słowa Bożego w naszym życiu i wierze. Zachęcamy, razem z biskupami naszej Ojczyzny, do czytania Pisma Świętego; indywidualnie i w rodzinach, szczególnie dzisiaj w VI Narodowym Dniu Czytania Pisma Świętego. Składka na Seminarium Duchowne w Rzeszowie.
 2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Intencja ma maj: „O dobre przeżycie i owoce misji świętych”. Dzisiaj dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 dla dzieci. Na Mszy Świętej popołudniowej przyjęcie nowych ministrantów.
 3. Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
    9.15 różę MB Bolesnej – P. Aleksandra Fuglewicz
  11.15 różę MB Wspomożenia wiernych -  P. Alicja Szczepanik
 4. Od dzisiaj rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Nabożeństwo będzie w dni powszednie o godz. 17.30 — przed Mszą Świętą, a w niedzielę i święta o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału, szczególnie dzieci, które będą otrzymywać kolorową naklejkę.
 5. Jutro Dzień Flagi Narodowej, prosimy wywiesić flagi na naszych domach.
 6. We wtorek uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze Święte jak w każdą niedzielę. W tym dniu odpust w Błędowej i Matysówce. Uroczyste Msza Święte o godz. 11.00. Księża Proboszczowie i Parafianie, serdecznie zapraszają.
 7. W tym tygodniu I-y czwartek miesiąca. Po Mszy wieczornej „Godzina Święta”.
 8. W piątek zapraszamy na modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem od godz. 16.30 i możliwość skorzystania ze spowiedzi (spowiedź będzie w czasie misji), o godz. 17.30 nabożeństwo majowe, Msza Święta i zmiana bilecików Straży Honorowej NSPJ.
 9. Chorych po domach odwiedzimy tydzień później — w czasie misji.
 10. W sobotę rozpoczniemy misje parafialne. To szczególny czas działania Jezusa w naszych sercach. Zapraszamy na Mszę Świętą na rozpoczęcie na godz. 18.00 Po Mszy nowenna do matki Bożej Łaskawej.
 11. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w polskim Kościele, Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. U nas kolejny dzień misji. Wszystkie Msze Święte z naukami ogólnymi. O godz. 18.30 dodatkowa Msza Święta dla młodzieży. (Zapraszamy starszych klasy Szkoły Podstawowej, młodzież ze szkół średnich i pracującą, studentów). O godz. 20.00 Apel Jasnogórski.
 12. „Bóg zapłać” rodzinom i dzieciom za ofiary do skarbonek dla ludzi starszych tzw. „jałmużnę wielkopostną”.
 13. W czasie misji będzie działał sklepik.
 14. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 33 – 43, za posprzątanie kościoła, placu oraz złożoną ofiarę na sanktuarium. Jubilatom za ofiarowane kwiaty. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika z nr 43 „b”  – 52.
 15. W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Władysława Siwiec. Modlimy się o zbawienia Jej duszy. Wieczny odpoczynek…

Niedziela Miłosierdzia - 24.04.2022 r.

 1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. Rozpoczynamy 78 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Dzień Dobra”. Składka dzisiejsza przeznaczona na Caritas diecezjalną. O godz. 15.30 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
 2. Skarbonki z jałmużną wielkopostną składamy do koszyków pod chórem, które w czasie procesji z darami zostaną złożone na ołtarzu.
 3. Dzisiaj, po Mszy wieczornej wieczór uwielbienia prowadzony przez zespół „Gratia”. Zapraszamy do uczestnictwa.
 4. Skarbnicy będą od dzisiaj roznosić zaproszenia do uczestnictwa w misjach parafialnych. Prosimy o ich przyjęcie. Pragniemy w ten sposób dotrzeć do każdego parafianina. Zaproszenia do odebrania w zakrystii.
 5. Dorosłą młodzież, która chce pogłębiać swoją wiarę zapraszamy do tworzącej się grupy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dla osób powyżej 18 lat. Pierwsze spotkanie dzisiaj o godz. 18:30. 
 6. Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
    9.15 różę Św. Anny – P. Helena Sitarz
  11.15 różę MB Królowej Korony Polskiej -  P. Stanisława Szczepańska
  Prosimy o wcześniejsze rozpoczęcie modlitwy, bo będziemy się uczyć nowej pieśni.
 7. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
  poniedziałek — św. Marka Ewangelistę
  wtorek — Św. Wojciecha, patrona Polski
  piątek św. Katarzyny ze Sienny, patronki Europy
 8. We wtorek spotkanie przy „Święconce” dla Akcji Katolickiej, Caritasu i Koła Przyjaciół Radia Maryja.
 9. W piątek od godz. 17.00 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00 Msza Święta. 
 10. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Będzie to dzień czytania Pisma Świętego w naszym kraju. Zachęcamy, aby za pośrednictwem mediów włączyć się w tę akcję. U nas zmiana tajemnic różańcowych. Składka na Seminarium Duchowe w Rzeszowie. Dodatkowa Msza Święta dla dzieci o godz. 13.00, a na Mszy Świętej popołudniowej przyjęcie nowych ministrantów.
 11. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy nabożeństwa majowe o godz. 15.30. Zachęcamy do modlitwy, także przy kapliczkach.
 12. W związku z misjami i odpustem, chrzty w maju 01.05 i 29.05 na Mszach o godz. 11.15. Zapisy i katecheza na pierwszy termin w czwartek po Mszy wieczornej.
 13. Dziękujemy ministrantom i młodzieży z KSM-u za rozebranie Ciemnicy i Bożego Grobu.
 14. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 25 – 32 „a”, za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty oraz złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika z nr 33  – 43.

Strony