Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Chmielniku powstało w 1993 roku i należy do najstarszych w diecezji rzeszowskiej. Przez ostatnie 6 lat naszą wspólnotę  tworzyło 90 młodych ludzi. Obecnie na spotkania uczęszcza 38 osób. Naszymi opiekunami są Księża wikariusze. Obecnie asystentem parafialnym jest Ks. Krzysztof Szot.  

Wspólnota spotyka się we wszystkie piątki. Wielu KSM-mowiczów bierze udział we Mszy (utrudnienie stanowi późny powrót ze szkoły, bo szkoły uczą niestety w systemie zmianowym).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży ma swoje stałe miejsce w życiu parafii. Co roku z jego inicjatywy w parafii organizowane są czuwania okolicznościowe (np. na Wielki Czwartek, Święto Niepodległości, rocznicę śmierci Jana Pawła II), Misterium Drogi Krzyżowej czy koncerty bożonarodzeniowe.

Ponadto młodzież ma obowiązek cotygodniowej posługi liturgicznej na niedzielnej Mszy Świętej o godzinie 9.15.

Co roku też część członków składa przyrzeczenie wierności ideałom KSM, co stanowi uwieńczenie naszej formacji podstawowej. Wyjeżdżamy na turnusy wakacyjne, uczestniczymy w dniach formacyjnych dla zastępowych.

W KSM-ie pogłębiamy wiarę, kształtujemy i pogłębiamy wiedzę religijną, ale także rozwijamy sprawność fizyczną, aby dobrze spełniać zadania ucznia, katolika i Polaka.

Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu i Ojczyźnie. Gotów! GOTÓW!