Zapowiedzi wydarzeń

Komunikat z dn. 16.05.2020

Drodzy Parafianie

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

Chrzest św.

Sakrament będzie udzielany poza Mszą Świętą, szczegółowa datę ustala rodzina z Ks. Proboszczem. Chrzestni mieszkający poza naszą parafią, musza mieć zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza, że mogą przyjąć taka godność.

Bierzmowanie

Zaplanowane bierzmowania zostają przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane w drugiej połowie sierpnia.

Eucharystia

I Piątek Miesiąca

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi praktykowania nabożeństwa pierwszych piątków i sobót miesiąca, zwłaszcza przez dzieci i młodzież, wyjaśniamy, że w związku z epidemią i wprowadzonymi restrykcjami, ciąg pierwszych piątków i sobót zostaje zawieszony na liczbie do tej pory odprawionych przez każdego z praktykujących to nabożeństwo. Zostanie on wznowiony i będzie mógł być kontynuowany po ustaniu „siły wyższej”, która go przerwała.