Zapowiedzi wydarzeń

Zmarł ks. prałat Czesław Jaworski

Dyspensa od niedzielnej Eucharystii

W związku z podjętymi decyzjami przez władze państwowe o nowych obostrzeniach i kolejnym ograniczeniu ilości wiernych mogących przebywać w świątyni (w naszej świątyni 26 osób), Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.

Przygotowanie do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej

W związku z zagrożeniem epidemicznym, zawieszamy do odwołania  wspólnotowe przygotowanie do poszczegónych sakramentów. Bliższe ogłoszenia po wprowadzeniu lub cofnięciu przepisów państwowych.