Wydarzenia z życia parafii

Odpust Św. O. Pio

„Miłość jest królową cnót. Jak perły złączone są nitką, tak cnoty połączone są miłością. Jeśli zerwie się nitka, to perły rozsypią się, tak też giną cnoty, jeśli słabnie miłość” (św. Ojciec Pio)

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też parafianie. Na uroczystej Mszy, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, z udziałem nowego Proboszcza z Zabratówki — wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż.

VI Tydzień Wychowania

Zgodnie z tradycją przeżywaliśmy VI Tygodnia Wychowania, pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”. Rozpoczynając Triduum przed uroczystością Św.\Stanisława Koski, do chmielnickiego sanktuarium przybyli nauczyciele, z terenu Gminy, na Eucharystię. Wspólnie z parafianami dziękowali  Panu Bogu za poświęcenie pedagogów oraz prosili o siły tak bardzo potrzebne, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łaskawej. Zebrani wysłuchali homilii wygłoszonej przez ks. Ryszarda Sowę. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udaliśmy się na plebanię na skromny poczęstunek.

Odpust św. Bartłomieja 2016

Niedziela w Sanktuarium

Goście z Ukrainy zwiedzają Podkarpacie

Młodzi pielgrzymi z Ukrainy w liczbie 20 osób, powitani w naszym sanktuarium w środę po południu, przez dwa następne dni mieli zorganizowane zwiedzanie wybranych zabytków Podkarpacia.

Światowe Dni Młodzieży rozpoczęte !

Ks. Proboszcz, z wiernymi powitał 20 lipca pielgrzymów z Ukrainy, którzy odwiedzili nasze sanktuarium i parafię, w drodze na Światowe Dni Młodzieży.

Cieszymy się, że realizujemy marzenie Św. Jana Pawła II, który inicjując Światowe Dni Młodzieży mówił publicznie, że jego marzeniem jest, aby na nie mogli przyjeżdżać młodzi ludzie z krajów dawnego ZSRR.

Jubileusz 125-lecia OSP

Jubileusz 125 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielniku, to znaczący czas w historii i czas życia kilku pokoleń. To z pewnością powód do dumy, do licznych wspomnień, ale także do godnego świętowania w gronie przyjaciół i zaproszonych gości. Uroczystości jubileuszowe z tej okazji odbyły się 25 czerwca br.

Czuwanie modlitewne przed ŚDM

Poświęcenie nowej kapliczki

Wszystko co ma człowiek, jest Bożym darem, za który nieustannie powinien dziękować swojemu Stwórcy. Wyrazem dziękczynienia za otrzymane łaski przez rodzinę Trojanowskich jest kapliczka wybudowana na „Grabówce”.

Wbrew lansowanym „ponowoczesnym” modom udało się wybudować kapliczkę Chrystusa Króla Wszechświata, która wpisuje się w krajobraz naszej parafii i jest wyraźnym znakiem wiary i odniesieniem do Boskiego porządku świata.

Strony