Koncert Niepodległości

Tradycją Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu jest organizacja koncertów związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Takie przedstawienie odbyło się 18 listopada w auli szkoły. Zgromadziło parafian i gości z okolicznych wiosek oraz z Rzeszowa. Tegoroczny kocert byl podsumowaniem dzialalności szkoły na polu budowaia ducha patriotyzmu. 

Śpiew pieśni patriotycznychj zjednoczył zebraną publiczność oraz wszystkich aktorów i uświadomił, że nasza Ojczyzna jest tylko jedna i jej mamy służyć na miare swoich możliwości.