Niedziela Powołaniowa

W niedzielę (04.11 br.) większa część wspólnoty Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie udała się do parafii dekanatów głogowskiego i tyczyńskiego, żeby tam dzielić się doświadczeniem swojego powołania.

W wyjazdach powołaniowych wzięli udział klerycy od trzeciego roku wzwyż. Trójosobowym delegacjom przewodził jeden z księży diakonów. Taka grupa dotarła także do Chmielnika.

Wizyta rozpoczęła się od pierwszej Mszy Świetej. Między kolejnymi Eucharystiami klerycy spotykali się z parafianami, wspólnotami duszpasterskimi działającymi przy parafii, rozmawiali na tematy związane z życiowym powołaniem oraz przede wszystkim z drogą kapłaństwa. Niektórzy mówili świadectwo na temat odkrywania Bożego planu na swoją przyszłość oraz na temat własnego doświadczenia rozpoznawania powołania w seminarium. Księża diakonii głosili homilie.

Wszyscy mamy ogromną nadzieję, że z pomocą Bożej łaski udało się zachęcić wiernych do modlitewnej troski o powołania i za powołanych, która jest niezwykle potrzebna.