Peregrynacja relikwii Św. Stanisława Kostki

W diecezji rzeszowskiej trwa peregrynacja relikwii Św. Stanisława Kostki, po parafiach posiadających wspólnoty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Takie nawiedzenie przeżywał Chmielnik 28 listopada br..

Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki i związany jest 450-tą rocznicą jego śmierci.

Mimo, że przeżył niewiele lat, to jednak pozostawił nam wszystkim, a szczególnie dzieciom i młodzieży piękny wzór życia do naśladowania. Ujmuje nas jego chęć zdobywania wiedzy, dojrzałość duchowa połączona z prawdziwą pobożnością i wytrwałość w dążeniu do obranego celu.

Modląc się przy relikwiach św. Stanisława Kostki, pragnęliśmy obudzić  w sobie pragnienie autentycznej świętości, która sprawi, iż zawsze będziemy młodzi i radośni swoją wiarą i Kościołem, który tworzymy.

Naszą szczerą modlitwą obejmowaliśmy dzieci i młodzież naszej parafii, prosząc, by pamiętali, że „Kostka znaczy więcej” czyli trzeba więcej  od siebie wymagać. Wkładać więcej wysiłku w budowanie pięknych relacji w domu rodzinnym, w szkole i swoim środowisku. Należy bardziej niż dotychczas troszczyć się o swoją wiarę przez modlitwę i korzystanie z sakramentów świętych.

Mszę  Świętą pod przewodnictwem ks. Proboszcza Mariusza Cymbała, sprawowali wszyscy wikariusze, modląc się wraz ze zgromadzonymi dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Słowo Boże skierował do uczestników liturgii ks. Paweł Matuszewski, prawnik i duszpasterz młodzieży. Wskazał, iż przybycie relikwii Młodzieńca z Rostkowa do parafii jest okazją do przyjrzenia się postaci Św. Stanisława. Ten święty uczy nas gorliwości w nauce, sumiennego wypełniania codziennych prac oraz realizacji swego powołania.

Czas spędzony modlitewnie przy relikwiach, był okazją do przypomnienia sobie, że do wyższych rzeczy jesteśmy stworzeni.

W następni dzień relikwie były adorowane w naszym DPS-IE, a następnie przekazane kołu akademickiemu KSM-u przy parafii Św. Jadwigi w Rzeszowie.