Wydarzenia z życia parafii

Opłatek młodzieżowy

W niedzielę Chrztu Pańskiego (08.01), nasi ministranci, scholanki oraz przedstawiciele KSM-u zebrali się o godz. 17.00 aby wspólnie przeżywać swoje spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy, oficjalne życzenia dla naszych duszpasterzy w imieniu wszystkich ministrantów złożył Jan Dzierżak, a imieniu KSM-u Barbara Szydełko. Również ks. Proboszcz, skierował do zebranych swoje życzliwe słowo. Następnie był czas na indywidualne życzenia. Spotkanie zakończyło się przy suto zastawionym stole, każdy z obecnych otrzymał także słodki prezent.

Wieczór wigilijny w DPS-ie

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku — punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich.

Obłóczyny w Seminarium

W rzeszowskim Seminarium w środę, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, klerycy III roku przyjęli strój duchowny. Wśród nich kleryk pochodzący z naszej parafii Jakub Dzierżak.

Św. Mikołaj

Zgodnie z kilku letnią tradycją Św. Mikołaj odwiedza wspólnoty zaangażowane w parafii. W tym roku 6 grudnia przybył do ministrantów, lektorów, scholii i członków KSM-u. Wszyscy otrzymali prezenty, choć niektórzy musieli się ”natrudzić” odpowiadając na pytania katechizmowe, czy też śpiewając. Św. Mikołaj ma dobre serce i wybacza słabości.

Spotkanie z tym świętym było zachętom do dalszej gorliwej służby! Dziękujemy wszystkim za obecność i dobrą atmosferę.

Czuwanie modlitewne

Obecny rok obfitował w wielkie wydarzenia. Dziękowaliśmy Bogu za dar chrztu sprzed 1050 lat. Przeżywaliśmy Światowe Dni Młodzieży oraz niezapomnianą pielgrzymkę papieża Franciszka do naszej Ojczyzny.

Za te i inne liczne laski otrzymane od Boga za pośrednictwem Pani Łaskawej przybyliśmy dziękować do sanktuarium chmielnickiego 25 listopada br. Po uroczystej Eucharystii, katechezę wygłosił ks. Michał Domasik z rzeszowskiej parafii Św. Jadwigi. Następnie trwaliśmy na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

Przyjęcie relikwii Św. Jana Pawła II

Sanktuarium w Chmielniku przeżyło piękne wydarzenie, które miało miejsce 6 listopada 2016r. , a było nim wprowadzenie relikwii św. Jana PawłaII. 

Uroczyste poświęcenie nowej części budynku Szkoły Liderów

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. – św. Jan Paweł II

Pielgrzymka do Zakopanego

W tym roku parafianie z Chmielnika postanowili udać się na pielgrzymkę do Zakopanego i okolic.

Wyjechaliśmy w nocy, aby rano dotrzeć do sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Serdeczne przyjęła nas siostra pallotynka i w oparciu o film przedstawiła historię tego miejsca, do którego wielokrotnie pielgrzymował Święty Jan Paweł II. To właśnie w czasie koronacji cudownej figury z rąk Maryi spadło królewskie berło, które zdążył złapać kardynał Wojtyła. Widząc to, prymas Polski Kardynał Wyszyński, powiedział proroczo: „Maryja podzieliła się z Karolem swoją władzą”.

Odpust Św. O. Pio

„Miłość jest królową cnót. Jak perły złączone są nitką, tak cnoty połączone są miłością. Jeśli zerwie się nitka, to perły rozsypią się, tak też giną cnoty, jeśli słabnie miłość” (św. Ojciec Pio)

PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też parafianie. Na uroczystej Mszy, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, z udziałem nowego Proboszcza z Zabratówki — wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż.

Strony