Wydarzenia z życia parafii

Święto Podwyższenia Krzyża

Zgodnie z tradycją, w święto Podwyższenia Krzyża, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Gminy Chmielnik przybyli do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zebrali się też licznie parafianie. Na uroczystej Mszy, pod przewodnictwem Ks. Kustosza, z udziałem Proboszcza z Zabratówki — wysławialiśmy Boga, za Jego wielką miłość i dar zbawienia dokonany przez krzyż. Tę tajemnicę przypomniała homilia wygłoszona przez Ks. Krzysztofa Szota.

Odpust Św. Bartłomieja

Jak co roku mieszkańcy Chmielnika godnie uczcili patrona swojego kościoła. W czwartek 24 sierpnia, odbyły się uroczystości odpustowe, które zostały powiązane z dożynkami. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Grzegorz Kot, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.

Modlitwa za zmarłych

Modlitwa za zmarłych, jak głęboko wierzymy, jest dla nich pomocą, w celu skrócenia ich mąk czyśćcowych. A jeśli można skrócić ich cierpienie, to jest to również nasz obowiązek wynikający z miłości bliźniego.

W przeddzień odpustu parafialnego ku czci Św. Bartłomieja zgromadziliśmy się w kościele parafialnym, aby modlić się za zmarłych, szczególnie tych, którzy nas opuścili w ciągu ostatniego roku.

Po Mszy Świętej w procesji udaliśmy się na cmentarz, aby wspierać naszymi modlitwami dusza wiernych zmarłych.

Modlitwa o uzdrowienie

Praktyka modlitwy o uzdrowienie, pojmowane jako dar Boży i odpowiedź na modlitwę pełną wiary, zakorzeniona jest w tradycji i nauczaniu Kościoła. Jednak do niedawna kojarzona była raczej z fenomenami z życia świętych jako łaska potwierdzająca ich szczególną bliskość z Bogiem i charyzmat wstawiennictwa, a także z sanktuariami jako miejscami wybranymi suwerennie przez Boga.

Współcześnie gromadzi ona wiernych, którzy pełni wiary, we wspólnocie Kościoła, zanoszą swoje prośby przed oblicze Boże, ufając w skuteczność łaski sakramentalnej.

Pielgrzymka trzeźwościowa

Pod hasłem “Ku trzeźwości narodu z pomocą Apostołów trzeźwości” – już po raz trzynasty w Miejscu Piastowym odbyła się Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu. Jak co roku, z naszej parafii, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, wyjechała pielgrzymka tych, którym leży na sercu sprawa trzeźwości.

Uroczystej Eucharystii, będącej centrum spotkania, przewodniczył Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, a Słowo Boże wygłosił bp Tadeusz Bronakowski.

Ognisko KSM-u

Jubileusz 60 - lecia kapłaństwa

Jubileusz Szkolnych Kół Caritas

Dnia 31 maja, w Jubileuszowym Roku Diecezji Rzeszowskiej, odbyło się spotkanie Szkolnych Kół (SKC) Caritas Diecezji, w którym uczestniczyło prawie 200 osób. Naszą parafię reprezentowały SKC z Gimnazjum Samorządowego im. Szarych Szeregów i SKC ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II. W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Słowika – dyrektora Caritas. Wszystkich zebranych wolontariuszy ze Szkolnych Kół i ich opiekunów przywitał ks. Piotr Potyrała, dyrektor SKC.

Wycieczka ministrantów i KSM-u

Strony