Wydarzenia z życia parafii

Wielkanocne spotkanie Caritasu

Parafialny Zespół Caritas  to grupa osób, która pod przewodnictwem Ks. Proboszcza w imieniu wspólnoty parafialnej prowadzi w sposób planowany i systematyczny dzieła miłosierdzia.

1. Parafialny Zespół Caritas pomaga w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim i zaniedbanym wychowawczo, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi.

2. Jako wolontariusze wspierają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 

Kwietniowy wieczór uwielbienia

Rezurekcja

Wielkanoc to najważniejsze święto w całym roku liturgicznym. Procesja rezurekcyjna z paschałem, figurą Zmartwychwstałego, sztandarami i radosnym śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu wszystkich dzwonów jest uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu, że Chrystus zmartwychwstał, że pieczęć, straż i skała oraz kłamstwa faryzeuszów, propaganda ateistów, wrogość świata prześladującego świadków Zmartwychwstania na nic się nie zdały. Chrystus żyje! A my świadczymy o tym swoją radością, modlitwą, śpiewem i całym życiem.

Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do południa błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Kustosz Mariusz Cymbała.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień milczenia pod krzyżem Chrystusa. O godzinie 17.30 przeżywaliśmy Drogę Krzyżową w naszej parafii.

Wielki Czwartek

Wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00 rozpoczynamy Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

We wszystkich kościołach parafialnych odbywa się wtedy tylko jedna liturgia – wspominana wcześniej msza Wieczerzy Pańskiej. Stanowi ona pamiątkę ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafii odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła.

Rekolekcje wielkopostne


ak co roku, przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne w dniach 05-09 kwietnia br. Ich celem jest pogłębienie życia duchowego i przygotowanie do świętowania Paschy Chrystusa.

W tym roku rekolekcje prowadził ks. Paweł Bryś, misjonarz Matki Bożej z La Salett, dyrektor rekolekcjonistów zgromadzenia. Za wygłoszone Słowo Boże, bardzo Mu dziękujemy i zapewniamy o modlitwie przed Maryją.

Marcowy wieczór uwielbiena

Po raz kolejny w ostatni piątek marca w naszej parafii odbył się wieczór uwielbienia. Podczas tej modlitwy  przez śpiew i rozważanie Bożego Słowa dziękowaliśmy Bogu za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie.

W tym miesiącu rozważaliśmy kolejne VI przykazanie Dekalogu. Naszym rozważaniom przewodniczył ks. Krzysztof Szot.

Przyzywając mocy Ducha Świętego prosiliśmy o Jego dary i obecność w naszym życiu. Modlitwę uwielbienia prowadziła wspólnota muzyczna: „Gratia”

Rekolekcje w DPS-ie

W dniach 27 — 29 marca 2019r. w Domu Pomocy Społecznej odbyły się rekolekcje wielkopostne dla mieszkańców i personelu poprowadzone przez ks. Władysława Stachnio.

Rekolekcje wielkopostne są okresem odnowy duchowej w czasie trwania Wielkiego Postu, czasu zadumy i przemyśleń. Każdy potrzebuje chwili na refleksję i ocenę swojego postępowania.

Dom Pomocy Społecznej w Chmielniku, prowadzony przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej i Siostry Felicjanki, przykłada bardzo dużą wagę do stworzenia swoim mieszkankom możliwości uczestniczenia w życiu religijnym.

Strony