Wydarzenia z życia parafii

Dzień Chorych w sanktuarium

Dzień Chorego w DPS

     Mieszkańcy Domu zgromadzili się w pięknej Kaplicy pw. św. Ojca Pio, gdzie została odprawiona o godz. 12.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks.Bpa Edwarda Białogłowskiego,  który także wygłosił okolicznościowe kazanie. Mówił między innymi: „Siła do służby nie tkwi w naszych mięśniach, ale w miłości, którą mamy czerpać od Pana Jezusa (…) Bez miłości nie ma możliwości skutecznego posługiwania (…) Jeśli chcemy uczynić wiele dla Boga i ludzi stańmy się ołówkiem w ręku Boga.

Odnowienie przymierza chrztu przez kandydatów do bierzmownaia

Chmielnickie sanktuarium 7 lutego wypełniło się kandydatami do bierzmowania. Było to szczególne spotkanie, ponieważ uczniowie odnowili przyrzeczenia chrzcielne, podziękowali Bogu za dar chrztu. Prowadzący nabożeństwo, ks. Proboszcz, cytując słowa św. Jana Pawła II, podkreślił wagę sakramentu chrztu i powołania do świętości oraz odpowiedzialność każdego chrześcijanina za wiarę, której ma bronić, rozwijać ją i przekazywać innym.

Poświęcenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i Warzywnego w Błędowej Tyczyńskiej.


W Chmielniku koło Rzeszowa utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.

Jasełka bożonarodzeniowe

Nietypowe, dlatego że bardzo współczesne Jasełka, zostały przygotowane przez młodzież z naszej parafii. Było to przedstawienie piękne z wierszowanymi dialogami w młodzieżowym żargonie odnoszące się do popkultury i komercjalizacji świata.

Przedstawianie odbyło się  27 stycznia br. w auli Domu Parafialnego w Chmielniku. Aktorami była młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, lektorzy, absolwenci Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu.

Styczniowy Wieczór Uwielbienia

W dniu 25 stycznia 2019 roku po Mszy wieczornej zespól muzyczny naszej parafii „Gratia” animował kolejny Wieczór Uwielbienia.  Poprzez wspólny śpiew, po raz kolejny mogliśmy wyrazić radość z Narodzenia Pana.  Tematem naszego spotkania było kolejne 4 przykazanie Dekalogu. Katechezę przygotowująca oraz całość modlitwy prowadził ks. Mateusz Olbrot, wikariusz z Kolbuszowej.  

Opłatek wspólnot liturgicznych

W niedzielę 20 stycznia br. po Mszy Świętej o godz. 16.00 w auli Domu Parafialnego odbyło się spotkanie opłatkowe dla następujących wspólnot:
Chóru parafialnego „Cantus Unitum”
Zespołu muzycznego „Gratia”
Scholii
Ministrantów i lektorów
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Spotkanie rozpoczął ksiądz Proboszcz modlitwą i poświęceniem opłatków. Ks. Krzysztof odczytał Ewangelię o  Bożym Narodzeniu. Następnie Ks. Proboszcz skierował do wszystkich życzenia.

Opłatek grup modlitewnych

Zwyczajem lat poprzednich 15 stycznia 2019 r miało miejsce spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup modlitewnych działających przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Zgromadziło się Koło Przyjaciół Radia Maryja i Via, Caritas, Akcja Katolicka, Grupa Modlitewna im. Św. O. Pio.

Światowe Dni Młodzieży - Panama 2019

„Zostawcie w dalekiej Panamie jak najpiękniejszy ślad w sercach gospodarzy i młodzieży z całego świata” – mówił bp Jan Wątroba do młodzieży przed wyjazdem na 34. Światowe Dni Młodzieży do Panamy. 14 stycznia biskup rzeszowski pożegnał 20 osobową grupę z diecezji rzeszowskiej.

Grupa z diecezji rzeszowskiej liczy 20 osób. Wśród nich są duchowni oraz przedstawiciele młodzieży, w tym nasza parafianka.

Festiwal kolęd

Czas świąt Narodzenia Pańskiego i czas poświąteczny to doskonała okazja, aby uwielbiać Boga za tajemnice Wcielenia Syna Bożego poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Z tej okazji w dniu 13 stycznia br. w naszym Sanktuarium po wieczornej Mszy św. odbył się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Swój dorobek artystyczny zaprezentowali: Chór dziecięcy „Swesst Voices” pod dyrygenturą Justyny Szela — Adamskiej i Chór „Fontes” pod dyrygenturą Andrzeja Mozgała. Festiwal uświetnił również swoim występem Chór „Cantus Unitum” pod dyrygenturą Tomasza Kotarby.

Strony