Wydarzenia z życia parafii

Koncert wokalno-organowy

Dzieła takich autorów jak: F.P. Tosti, P.C.Saint-Saens, J. Maklakiewicz, M. Lorenc, G. Caccini, H. Seroka, J. S. Bach, P. Mascagni, Mikołaj z Krakowa, J,L. Krebs usłyszeli uczestnicy koncertu wokalno-instrumentalnego, który odbył się 2 maja br. w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku.

Utwory wykonali: prof. Marek Stefański (organy) — adiunkt Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Magdalena Dobrowolska (solistka Filharmonii Narodowej).

Mottem koncertu było zdanie „Ave Maria w muzyce”. Przez piękno muzyki artyści pragnęli oddać chwałę Bogu i Jego Matce.

Pielgrzymka trzeźwościowa

Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Łaskawej 1 maja to już tradycja wszystkich osób uzależnionych, ich rodzin i tych, którzy trwają w trzeźwości i chcą za ten dar podziękować Bogu i Maryi. Pielgrzymują także Ci, którzy pragną trzeźwej Polski. Uczestniczyli w niej parafianie z Tyczyna, Hermanowej, Malawy, Matysówki i Rzeszowa oraz os. Budziwój.

Mszy świętej przewodniczył ks. Piotr Fortuna, proboszcz z Matysówki,  zaś koncelebrowali: ks. Jan Pyziak-kaznodzieja, tutejszy rodak i nasz ks. proboszcz, kustosz sanktuarium.

Mistrzostwa Polski LSO - 9 miejsce w Polsce

Po raz pierwszy w diecezji łowickiej odbyły się XIV Mistrzostwa Polski LSO w piłce halowej. W dniach 1-2 maja do Skierniewic i Sochaczewa zjechały 115 zespoły, aby w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły średniej walczyć o mistrzostwo pod patronatem PZPN. W turnieju uczestniczył zespół z naszej Parafii, w kategorii szkół średnich. Wyjechało na turniej pośród innych tysiąca ministrantów.  

Wielkanocne spotkanie Caritasu

Parafialny Zespół Caritas  to grupa osób, która pod przewodnictwem Ks. Proboszcza w imieniu wspólnoty parafialnej prowadzi w sposób planowany i systematyczny dzieła miłosierdzia.

1. Parafialny Zespół Caritas pomaga w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim i zaniedbanym wychowawczo, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi.

2. Jako wolontariusze wspierają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 

Kwietniowy wieczór uwielbienia

Rezurekcja

Wielkanoc to najważniejsze święto w całym roku liturgicznym. Procesja rezurekcyjna z paschałem, figurą Zmartwychwstałego, sztandarami i radosnym śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu wszystkich dzwonów jest uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu, że Chrystus zmartwychwstał, że pieczęć, straż i skała oraz kłamstwa faryzeuszów, propaganda ateistów, wrogość świata prześladującego świadków Zmartwychwstania na nic się nie zdały. Chrystus żyje! A my świadczymy o tym swoją radością, modlitwą, śpiewem i całym życiem.

Wigilia Paschalna

Wielka Sobota jest dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do południa błogosławiliśmy pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Kustosz Mariusz Cymbała.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień milczenia pod krzyżem Chrystusa. O godzinie 17.30 przeżywaliśmy Drogę Krzyżową w naszej parafii.

Wielki Czwartek

Wieczorną mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00 rozpoczynamy Triduum Paschalne – najważniejszy okres w kalendarzu liturgicznym, którego istotą jest rozważanie męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

We wszystkich kościołach parafialnych odbywa się wtedy tylko jedna liturgia – wspominana wcześniej msza Wieczerzy Pańskiej. Stanowi ona pamiątkę ostatniej wieczerzy, podczas której Chrystus ustanowił sakramenty kapłaństwa i eucharystii.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Została ona ustanowiona na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa.

Tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tradycją Niedzieli Palmowej jest procesja z palmami. W naszej parafii odbyło się poświęcenie palm i procesja do kościoła.

Strony