Wydarzenia z życia parafii

Bierzmowanie 2017 r.

W czasie Eucharystii w dniu 16 maja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny udzielił w naszej parafii sakramentu bierzmowania. Pełnię darów Ducha Świętego otrzymało 59 osób z  naszej parafii oraz z Błędowej Tyczyńskiej, Zabratówki i Woli Rafałowskiej. Niech Duch Święty „umacnia ich do wyznawania wiary i postępowania według jej zasad”!

Odpust Matki Bożej Łaskawej i 20 rocznica koronacji Jej wizerunku

Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej przeżywaliśmy w dniach 12-13 maja br. w naszej parafii. Była to okazja do dziękczynienia za 20-lecie koronacji Cudownego Obrazu Maryi -Łaskawej Pani, który od 400 lat jest czczony na tej ziemi.

Spotkanie z charyzmatyczka Marią Vadia z USA

W spotkaniu z charyzmatyczką z USA wzięło udział prawie tysiąc osób. Maria Vadia to Amerykanka kubańskiego pochodzenia. Jeździ po całym świecie, aby głosić Dobrą Nowinę.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w sanktuarium przez grupę licznych kapłanów. Słowo Boże wygłosił kustosz ks. Mariusz Cymbała. Po Eucharystii zaczęło się spotkanie uwielbienia, w atmosferę którego wprowadził zespół muzyczny, prowadzony przez Ks. Ryszarda Sowę.

20 lat temu wydarzyło się

Pielgrzymka trzeźwościowa

Triduum Paschalne

Niedziela Palmowa w katedrze

Niedziela Palmowa 2017 r.

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 31 marca — 04 kwietnia br. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Stanisław Kowalski, misjonarz Matki Bożej z La Salette, obecnie pracujący w Zaporożu na Ukrainie.

Remont organów


Instrukcja o muzyce kościelnej mówi: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie dodaje ceremoniom kościelnym majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych (MS 64). Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. (…)”

Strony