Wydarzenia z życia parafii

Modlitwa o uzdrowienie

Praktyka modlitwy o uzdrowienie, pojmowane jako dar Boży i odpowiedź na modlitwę pełną wiary, zakorzeniona jest w tradycji i nauczaniu Kościoła. Jednak do niedawna kojarzona była raczej z fenomenami z życia świętych jako łaska potwierdzająca ich szczególną bliskość z Bogiem i charyzmat wstawiennictwa, a także z sanktuariami jako miejscami wybranymi suwerennie przez Boga.

Współcześnie gromadzi ona wiernych, którzy pełni wiary, we wspólnocie Kościoła, zanoszą swoje prośby przed oblicze Boże, ufając w skuteczność łaski sakramentalnej.

Pielgrzymka trzeźwościowa

Pod hasłem “Ku trzeźwości narodu z pomocą Apostołów trzeźwości” – już po raz trzynasty w Miejscu Piastowym odbyła się Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu. Jak co roku, z naszej parafii, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, wyjechała pielgrzymka tych, którym leży na sercu sprawa trzeźwości.

Uroczystej Eucharystii, będącej centrum spotkania, przewodniczył Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, a Słowo Boże wygłosił bp Tadeusz Bronakowski.

Ognisko KSM-u

Jubileusz 60 - lecia kapłaństwa

Jubileusz Szkolnych Kół Caritas

Dnia 31 maja, w Jubileuszowym Roku Diecezji Rzeszowskiej, odbyło się spotkanie Szkolnych Kół (SKC) Caritas Diecezji, w którym uczestniczyło prawie 200 osób. Naszą parafię reprezentowały SKC z Gimnazjum Samorządowego im. Szarych Szeregów i SKC ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II. W auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie rozpoczęło się spotkanie pod przewodnictwem ks. Prałata Stanisława Słowika – dyrektora Caritas. Wszystkich zebranych wolontariuszy ze Szkolnych Kół i ich opiekunów przywitał ks. Piotr Potyrała, dyrektor SKC.

Wycieczka ministrantów i KSM-u

Bierzmowanie 2017 r.

W czasie Eucharystii w dniu 16 maja Ksiądz Biskup Kazimierz Górny udzielił w naszej parafii sakramentu bierzmowania. Pełnię darów Ducha Świętego otrzymało 59 osób z  naszej parafii oraz z Błędowej Tyczyńskiej, Zabratówki i Woli Rafałowskiej. Niech Duch Święty „umacnia ich do wyznawania wiary i postępowania według jej zasad”!

Odpust Matki Bożej Łaskawej i 20 rocznica koronacji Jej wizerunku

Tegoroczny odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej przeżywaliśmy w dniach 12-13 maja br. w naszej parafii. Była to okazja do dziękczynienia za 20-lecie koronacji Cudownego Obrazu Maryi -Łaskawej Pani, który od 400 lat jest czczony na tej ziemi.

Spotkanie z charyzmatyczka Marią Vadia z USA

W spotkaniu z charyzmatyczką z USA wzięło udział prawie tysiąc osób. Maria Vadia to Amerykanka kubańskiego pochodzenia. Jeździ po całym świecie, aby głosić Dobrą Nowinę.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną w sanktuarium przez grupę licznych kapłanów. Słowo Boże wygłosił kustosz ks. Mariusz Cymbała. Po Eucharystii zaczęło się spotkanie uwielbienia, w atmosferę którego wprowadził zespół muzyczny, prowadzony przez Ks. Ryszarda Sowę.

Strony