Wydarzenia z życia parafii

Remont organów


Instrukcja o muzyce kościelnej mówi: „W Kościele łacińskim należy mieć w wielkim poszanowaniu organy piszczałkowe jako tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie dodaje ceremoniom kościelnym majestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich” (KL 120). Akompaniament organowy podtrzymuje śpiew, ułatwia udział w czynnościach liturgicznych i przyczynia się do głębszego zjednoczenia wiernych (MS 64). Organy powinny znajdować się we wszystkich kościołach w Polsce. (…)”

Wieczór Uwielbienia - luty

Odkrycie starych fresków

W trakcie prac przy organach za piszczałkami odkryto pozostałości starych malowideł. Odkryte fragmenty są bardzo małe, ale dają wyobrażenie, jak kiedyś wyglądał kościół. Na ścianie frontowej znajdowały się jakieś postacie, pozostały tylko fragmenty szaty. Po prawej stronie zielona, po lewej czerwona z z ieleonym płaszczem.

Dzień Chorego 2017 r.

W piątkowe przedpołudnie 10 lutego mieszkańcy  DPS  Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Chmielniku, o godz. 9.00 modlili się wspólnie podczas Mszy św. połączone z udzieleniem Sakramentu namaszczenia chorych, której przewodniczył ks. Prałat Tadeusz Wołosz.  Oprawę muzyczną przygotował p. Mariusz Wrona wraz z Paniami  administracji. 

Koncert kolęd

Czas świąt Narodzenia Pańskiego i czas poświąteczny to doskonała okazja, aby uwielbiać Boga za tajemnice Wcielenia Syna Bożego poprzez śpiew kolęd i pastorałek. Z tej okazji w dniu 29 stycznia br. w naszym Sanktuarium po wieczornej Mszy św. odbył się Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek. Swój dorobek artystyczny zaprezentowali: Chór dziecięcy „Mały Cantus” z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli i Chór dziewczęcy „Puellarum Cantus” przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Stalowej Woli pod dyrygenturą Katarzyny Pisela.

Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej i Caritasu

Wzorem lat poprzednich nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Zespół Parafialny Caritas, zorganizowali spotkanie opłatkowe z udziałem kapłanów. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się  10 stycznia 2017 roku na Mszy Świętej o godzinie 17:00.

Opłatek młodzieżowy

W niedzielę Chrztu Pańskiego (08.01), nasi ministranci, scholanki oraz przedstawiciele KSM-u zebrali się o godz. 17.00 aby wspólnie przeżywać swoje spotkanie opłatkowe. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i odśpiewaniu kolędy, oficjalne życzenia dla naszych duszpasterzy w imieniu wszystkich ministrantów złożył Jan Dzierżak, a imieniu KSM-u Barbara Szydełko. Również ks. Proboszcz, skierował do zebranych swoje życzliwe słowo. Następnie był czas na indywidualne życzenia. Spotkanie zakończyło się przy suto zastawionym stole, każdy z obecnych otrzymał także słodki prezent.

Wieczór wigilijny w DPS-ie

Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystym i wzruszającym wieczorem roku — punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich.

Obłóczyny w Seminarium

W rzeszowskim Seminarium w środę, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, klerycy III roku przyjęli strój duchowny. Wśród nich kleryk pochodzący z naszej parafii Jakub Dzierżak.

Św. Mikołaj

Zgodnie z kilku letnią tradycją Św. Mikołaj odwiedza wspólnoty zaangażowane w parafii. W tym roku 6 grudnia przybył do ministrantów, lektorów, scholii i członków KSM-u. Wszyscy otrzymali prezenty, choć niektórzy musieli się ”natrudzić” odpowiadając na pytania katechizmowe, czy też śpiewając. Św. Mikołaj ma dobre serce i wybacza słabości.

Spotkanie z tym świętym było zachętom do dalszej gorliwej służby! Dziękujemy wszystkim za obecność i dobrą atmosferę.

Strony