Wydarzenia z życia parafii

Droga Krzyżowa

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Każda parafia na świecie co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej stronę materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne.

Rekolekcje wielkopostne

Jak co roku, przeżywaliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne w dniach 09-12 marca br. Ich celem jest pogłębienie życia duchowego i przygotowanie do świętowania Paschy Chrystusa. W tym roku rekolekcje prowadził ks. Waldemar Janiga, kapłan Archidiecezji Przemyskiej, wykładowca Seminarium i Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii. Za wygłoszone Słowo Boże, bardzo Mu dziękujemy i zapewniamy o modlitwie przed Maryją.

Styczniowy wieczór uwielbienia

Opłatek

Wspólnoty: Akcji Katolickiej, Caritasu i grupy modlitewnej im. Św. O. Pio,  16 stycznia zgromadziły się w Domu Parafialnym na spotkaniu opłatkowym. Była to okazja do złożenia sobie życzeń, pośpiewania kolęd pod przewodnictwem ks. Prałata Tadeusza Wołosza oraz wyrażenia wdzięczności przez ks. Proboszcza tym, którzy bardziej angażują się w życie parafii poświęcając swój czas i energię.

Z okazji imienin ks. Proboszcza zebrani złożyli Mu serdeczne życzenia.

Opłatek nauczycielski

Zgodnie z tradycją opłatek dla nauczycieli z gminy Chmielnik odbył się 17 stycznia w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Św. Maksymiliana Kolbego w Chmielniku. Zebranych pedagogów oraz przybyłych gości — przedstawicieli władz oświatowych i przedstawicieli Gminy powitała P. Dyrektor Bożena Gwizdała. Następnie uczniowie przedstawili program nawiązujący atmosferą do niedawno obchodzonych świąt.

Młodzieżowy opłatek

Spotkanie opłatkowe dla  Liturgicznej Służby Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Scholii parafialnej odbyło się 14 stycznia. Po nadszedł czas na wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. W imieniu kapłanów złożył życzenia Ks. Proboszcz, a w imieniu młodzieży Eliza i Sebastian.

Po nich wszyscy zasiedli do stołu, aby spożyć potrawę wigilijną i przygotowane słodkości. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd, do których przegrywał na akordeonie Bartek.

Jasełka

Diabły, anioły, pasterze, królowie i Święta Rodzina — a wszystko to można było zobaczyć w Jasełkach przygotowanych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Chmielniku.

Przeżyte niedawno święta Bożego Narodzenia wprowadzają nas w niecodzienny nastrój. Warto na chwilę oderwać się od pędzącej rzeczywistości i wczuć się w ten szczególny, czarowny, rozlewający się na wszystkie serca, świąteczny nastrój.

Rekolekcje dla bierzmowanych

Strony