Wydarzenia z życia parafii

Dożynki diecezjalne A.D.2020

Jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia w Rzeszowie odbyły się dożynki diecezjalne. Uroczystość była okazją dziękczynienia za tegoroczne plony, na które rolnicy z trudem pracowali przez cały rok.

W dorocznym dziękczynieniu wzięły udział delegacje parafii diecezji rzeszowskiej. Centralnym punktem dożynek była uroczysta Msza święta polowa w Parku Papieskim, której przewodniczył biskup Edward Białogłowski.

Odpust Św. Bartłomieja 2020 r.

Dożynki parafialne 2020

W niedzielę, 23 sierpnia 2020 r. przeżywaliśmy Dożynki Parafialne, czyli wielki dzień dziękczynienia dobremu Bogu za plony ziemi. Jest to święto rolników, sadowników, ogrodników, pszczelarzy i działkowców, którzy tego dnia proszą Boga o Jego błogosławieństwo dla swojej pracy. Ponadto Niedziela Dożynkowa stała się parafialnym Świętem Chleba, który dla wierzących jest nie tylko owocem pracy ludzkiej, ale przede wszystkim dziełem błogosławieństwa Bożego.

Dziękowaliśmy także za dar Eucharystii, w której rok temu, po raz pierwszy uczestniczyły dzieci klasy trzeciej.  

Modlitwa za zmarłych 2020

Modlitwa za zmarłych, jak głęboko wierzymy, jest dla nich pomocą, w celu skrócenia ich mąk czyśćcowych. Jest uczynkiem miłosierdzia co do duszy, który nie tylko pomaga zmarłym, ale także przykrywa nasze grzechy.

W sobotę 22 sierpnia zgromadziliśmy się w sanktuarium, aby modlić się za zmarłych, szczególnie tych, którzy nas opuścili w ciągu ostatniego roku.

Po Mszy Świętej w procesji udaliśmy się na cmentarz, aby wspierać naszymi modlitwami dusze wiernych zmarłych.

Bierzmowanie 2020

17 lipca, podczas uroczystej Mszy świętej, biskup ordynariusz  diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii oaz młodzieży z parafii: Błędowa Tyczyńska, Zabratówka i Wola Rafałowska. 

Módlmy się za bierzmowanych, by zaufali Bogu, zawierzyli Mu swoje życie i szukali własnej drogi w łączności z Nim.

Oktawa Bożego Ciała

Prymicje ks. Jakuba Dzierżaka

Nowi ministranci 2020

Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła. W czasie Mszy Świętej o godz. 16.00, 28 czerwca, sześciu Aspirantów po owiednim przygotowaniu przyjęło strój, obowiązki i godność ministrantów. 

W naszym kościele sanktuaryjnym jak i w każdym zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant wypełnia swa posług w iieniu zgromadzenia i dla własnego uswiecenia

Święcenia kapłańskie

„Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? 
Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego”.
(Psalm 116,12-13)

 

W sobotę, 30 maja, w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w katedrze rzeszowsiej ks. bp Jan Wątroba wyświęcił sześciu kapłanów dla posługi Kościołowi naszej diecezji, w tym gronie ks. Jakuba Dzierżaka, naszego parafianina.

Odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej 2020

W sobotę 9 maja miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Chmielniku. Nie było tym razem pątników, którzy co roku pielgrzymują do tego sanktuarium, by zawierzyć się opiece Łaskawej Pani. Liczba uczestniczących ograniczona przez państwowe obostrzenia sprawiła, że uroczystości te, były przez wiernych przeżywane w łączności duchowej poprzez transmisje online.

Strony