Odpust ku czci Matki Bożej Łaskawej 2020

W sobotę 9 maja miały miejsce uroczystości odpustowe ku czci Najświętszej Maryi Panny Łaskawej w Chmielniku. Nie było tym razem pątników, którzy co roku pielgrzymują do tego sanktuarium, by zawierzyć się opiece Łaskawej Pani. Liczba uczestniczących ograniczona przez państwowe obostrzenia sprawiła, że uroczystości te, były przez wiernych przeżywane w łączności duchowej poprzez transmisje online.

Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił bp Jan Niemiec – bp pomocniczy diecezji kamienieckiej (Ukraina). Ukazywał w homilii Matkę Najświętszą jako pełniącą Wolę Bożą: „Maryja nie urodziłaby Zbawiciela, gdyby nie uwierzyła, gdyby nie pełniła woli Bożej” — mówił. Zwrócił uwagę, że Maryja jest ukochaną córką Boga. Bóg Ojciec, który jest najdoskonalszy kocha ją pełną miłością, miłością najdoskonalszą. Syn Boży, który jest Bogiem nieskończonym kocha swą Matkę miłością nieskończoną. Maryja jest Oblubienicą Ducha Świętego. Czyż oblubieniec nie kocha nieskończenie swej oblubienicy? – pytał kaznodzieja.

            Biskup Jan wskazywał, że w cerkwiach, w ikonostasie ikona Chrystusa i Maryi znajduje się na tej samej wysokości ponieważ Maryja jest pełna łaski Ducha Świętego. Ta pełnia jest najdoskonalsza.

            W dalszej części homilii bp Niemiec pytał, kiedy w pełni odpowiadamy na miłość? Wskazał na Maryję, która jest ukochana w sposób najdoskonalszy przez Trójcę Przenajświętszą. Podkreślał, że miłość to nie tylko uczucie; to nie tylko rozum. W miłości najważniejszy jest akt woli. Oddaję siebie, bo chcę. Maryja oddała się w „niewolę” w perspektywie miłości. Oddała się całkowicie Bogu, „niech mi się stanie według słowa Twego”. Maryja oddała swoją wolę i pełni Wolę Ojca. „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostra i matką” (Mt 12,50). Miłość to wybór. Maryja aktem woli wybrała drogę Bożej Woli – mówił biskup.

            Kolejno kaznodzieja podkreślał, byśmy uczyli się czci do Matki Najświętszej od Jezusa. Jezus wyciągnął ręce ku uczniom – czyli tym, którzy chcą się czegoś nauczyć. Jesteśmy uczniami, uczmy się czci do Maryi, schowajmy się w sercu Maryi, Matki Pełnej Łaski – apelował. Od Jezusa uczmy się czci do Maryi, od Maryi uczmy się czci do Jezusa. Przez Maryję stajemy się braćmi, siostrami i matkami Jezusa; stajemy się dziećmi Maryi. Matka to ta, która rodzi. My możemy być nie tylko braćmi i siostrami Jezusa, ale i matkami Jezusa – wskazywał kaznodzieja. Możemy rodzić Jezusa dla innych. Ten kto pełni wolę Ojca, ten jest mi także matką.

            Na zakończenie biskup w homilii głosił, że Maryja nie chce nam zabrać niczego co uczyni nas smutnymi. Wręcz przeciwnie, ona chce byśmy byli szczęśliwymi. Pytanie tylko czy chcę? To ma być moja decyzja: czy chcę tak jak Maryja pełnić wolę Ojca?

 

Tekst i zdjęcia: ks. Tomasz Gałuszka