Obłóczyny w Seminarium

W rzeszowskim Seminarium w poniedziałek, w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia, klerycy III roku przyjęli strój duchowny. Wśród nich kleryk pochodzący z naszej parafii Karol Jaworski.

W homilii, ks. biskup Edward Białogłowski porównał formację w seminarium do „Drogi na górę Karmel”, zachęcając wszystkich, aby się wyzbyć tego co zbędne, a umocnić swoją wiarę i powołanie. Jako wzór została postawiona Ta, która uczy nas podążania za Panem – Maryja Niepokalana.

Wśród życzeń, wypowiedzianych w tym dniu i w następnych, powtarzało się jedno: aby przyjęcie sutanny utwierdziło kleryków na drodze powołania i było dla nich pamiętnych wydarzeniem, błogosławionym w dobre owoce.