Ogłoszenia parafialne

III Niedziela Wielkanocna - Biblijna

 1. Dzisiaj rozpoczynamy VII Tydzień Biblijny.  Jest to czas w którym chcemy bardziej zwrócić uwagę na rolę Słowa Bożego w naszym życiu i wierze. Zachęcamy do czytania Pisma Świętego indywidualnie i w rodzinach, szczególnie jako przygotowanie do niedzieli. Składka dzisiejsza inwestycyjna na kaplicę cmentarną.
 2. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
  915 różę Wszystkich Świętych – P. Stanisława Tereszkiewicz
  1115 różę NSPJ – P. Janina Szela

 3. We wtorek spotkanie Akcji Katolickiej i Caritasu po Mszy Świętej wieczornej.

 4. We czwartek uroczystość Św. Wojciecha Biskupa – Patrona Polski, a w sobotę Św. Marka Ewangelisty.

 5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Składka na ogrzewanie kościoła za sezon zimowy.

 6. „Bóg zapłać” rodzinom i dzieciom za ofiary do skarbonek na chore dzieci.

 7. Św. Jan Paweł II uczył, że trwa nieustannie walka pomiędzy cywilizacją śmierci, a cywilizacją życia. Nie możemy być wobec tego obojętni. Na stoliku pod chórem są wyłożone petycje do Prokuratury przeciwko działaniom Sądu okręgowego względem obrońców życia.

 8. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika nr 11 „c” – 13 „c” za posprzątanie kościoła, placu i złożoną ofiarę na sanktuarium. Nowożeńcom za ofiarowane kwiaty W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika od   13 „d” – 17.

Niedziela Miłosierdzia

 1. Dzisiaj Rozpoczynamy dzisiaj 71 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Caritas dla rodziny”. Składka dzisiejsza przeznaczona na Caritas.

 2. Składamy skarbonki z jałmużną wielkopostną do koszyków pod chórem, które w czasie procesji z darami zostaną złożone na ołtarzu.

 3. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na kwiecień: „Aby Zmartwychwstanie Jezusa dawało prześladowanym chrześcijanom siłę w dawaniu świadectwa”.

 4. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
   915 różę Jezusa Miłosiernego – P. Maria Tereszkiewicz
  1115 różę Bł. Jerzego Popiełuszki – P. Stanisław Tereszkiewicz.

 5. W poniedziałek dzień modlitw w intencji papieża Franciszka i naszej Ojczyzny.

 6. We wtorek po Mszy Świętej wieczornej spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja i Via.

 7. Młodzież, która w tym roku przyjęła sakrament bierzmowania zapraszamy w środę  na Mszę Świętą i ostatnie spotkanie formacyjne.

 8. W piątek zapisy dzieci do chrztu i katecheza chrzcielna.

 9. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Składka inwestycyjna na kaplice cmentarną.

 10. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika nr 1 – 11 za posprzątanie kościoła, placu, złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika od   11 „c” – 13 „c”. Sprzątanie w sobotę od godz. 8.00. Kwiaty ofiarowują nowożeńcy.

Poniedziałek Wielkanocny

 1. Do naszej wspólnoty parafialnej życzenia przysłali: Księża Biskupi, Seminarium, Caritasu, Pracownicy Kurii Diecezjalnej, Senatorowie, Posłowie, S. Prowincjalna Felicjanek, władze samorządowe, Poczta, Bank i „Chmielnik Zdrój”.

 2. Drugi dzień świąt poświęcony modlitwie za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Taca z każdej Mszy Świętej jest przeznaczona tradycyjnie dla tej uczelni. Bóg zapłać za ofiary.

 3. Msze Święte jak w niedzielę, nie ma Mszy popołudniowej. Dziś dodatkowa Msza Święta pogrzebowa o godz. 13.30. Trwamy w nowennie do Bożego Miłosierdzia.

 4. Pragniemy złożyć szczere wyrazy podziękowania Wam kochani Parafianie i przybyli Goście, że przez tak liczny i pobożny udział podczas Triduum Paschalnego, wyznaliście wiarę w Syna Bożego.

 5. Dziękujemy bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy zaangażowali się czynnie i pomogli nam głębiej przeżyć dni Triduum Paschalnego. Dziękujemy za pomoc w urządzeniu Ciemnicy, Grobu Pańskiego: Siostrom Felicjankom i P. Olgowi Czyżowskiemu. Panom Kościelnemu i Organiście, za wytrwałą posługę. Młodzieży z KSM-u za prowadzenie czuwań modlitewnych w Ciemnicy i przy Grobie oraz posługi liturgiczne. Scholii za śpiew w czasie trwania Liturgii Triduum Paschalnego, Ministrantom i lektorom za przepiękną posługę przy ołtarzu i obecność na czuwaniach. Dziękujemy za te wszystkie czuwania w Ciemnicy i przy Bożym Grobie w ciągu dnia przez poszczególne Róże Żywego Różańca. Dziękujemy Straży Matki Bożej Łaskawej za obecność przy Grobie Pańskim i ubogacenie procesji rezurekcyjnej. Dziękujemy wszystkim tym osobom, które niosły obrazy, feretrony, chorągwie, figury. Szczególnie Paniom z Koło Gospodyń, które poprzez stroje regionalne przypominamy o naszych korzeniach. Wszystkim za wszystko mówimy staropolskie „Bóg zapłać”.

 6. „Bóg zapłać” za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu siostrom z róży: Stanisławy Szczepańskiej, Krystyny Grządziel, Bronisławy Szyszki oraz dziesięciu innym osobom, które złożyły swój dar na ten cel. Trzy koperty były podpisane, dlatego nie wyczytujemy nazwisk.

 7. „Bóg zapłać” rodzinom z Obszarów Kielnarowskich nr 209 – 220 za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty do ołtarzy. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika od1 – 11.

 8. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
   915 różę Św. Franciszka – P. Józef Kwiatkowski
  1115 różę Św. Józefa – P. Edward Kawalec

 9. Zmiana biletów Straży Honorowej NSPJ w piątek po Mszy wieczornej. W sobotę nowenna do MB Łaskawej z kazaniem.

 10. Najbliższa niedziela kończy oktawę obchodu Świat Wielkanocnych. Jest w liturgii Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Składka na Caritas. Przed Mszą pod chórem będą wystawione koszyki, aby można składać skarbonki z jałmużną wielkopostną. W czasie procesji z darami, zostaną zaniesione do ołtarza, jako nasz dar dla najuboższych. W przyszłą niedzielę także zmiana tajemnic różańcowych.

Niedziela Palmowa

 1. Dziś przeżywamy Niedzielę Męki Pańskiej z poświęceniem palm. Główna Msza Święta z uroczystą procesją o godz. 915, a o godz. 1530 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, później Msza Świętej. Dzisiaj przeżywamy XXX Światowy Dzień Młodzieży. Młodzi naszej diecezji spotykają się w Katerze Rzeszowskiej. Poświęcenie palm w zakrystii, dla tych którzy maja przeszkody.

 2. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe w tym tygodniu. A w czasie świąt prosimy chętnych czcicieli Jezusa i Matki Bożej.

 3. Ze względu na zmianę czasu – Msze Święte wieczorne w dni powszednie od jutra — o godz. 18.00.

 4. Spowiedź w środę od godz. 17.00 dla przyjeżdżających z zagranicy.

 5. Zapisy dzieci do chrztu na święta w środę po Mszy wieczornej. Chrzty w Wielka Sobotę i Poniedziałek Wielkanocny.

 6. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Do południa w katedrze Msza Święta z poświęceniem oleju do chrztu i namaszczenia chorych. U nas o godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do 23.00.

 7. W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił nowe przykazanie miłości ucząc nas ofiarności względem najbiedniejszych. Na Mszy Świętej zostaną poświęcone chlebki, którymi będziemy się łamać w naszych domach, jak opłatkiem, rozpoczynając czwartkową kolację, na znak miłości i braterstwa. Ofiary składane z tej okazji są przeznaczone na Caritas.

 8. Prosimy Róże Różańcowe i Parafian, aby jak w poprzednich latach podjęły trud adoracji. Szczegóły w gablotce przed kościołem.Oprócz wyznaczonych Róż, zapraszamy wszystkich do adoracji Pana Jezusa w ciemnicy i w „Bożym Grobie”.

 9. Wielki Piątek to dzień śmierci Jezusa na krzyżu. Obowiązuje post ścisły, nie ma żadnej dyspensy. Kościół zachęca do powstrzymania się od pokarmów mięsnych do Wigilii Paschalnej. Adoracja w Wielki Piątek od godz. 7.00. O godz. 17.15 rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego,o godz. 17.30 Droga Krzyżowa, i o godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej, przeniesienie Pana Jezusa do Grobu, Gorzkie Żale (trzy części), adoracja Krzyża i Pana Jezusa w grobie do 23.00. Ofiary złożone przy adoracji Krzyża są przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

 10. Wielka Sobota. Od godz. 7.00 adoracja Pana Jezusa w Grobie. Poświęcenie pokarmów: koło Młyna o godz. 9.00, przy kapliczce koło Fuglewiczów o godz. 9.10, koło Rozlewni o godz. 9.20, koło rodziny Chmielów 9.50, koło rodziny Fajger 10.00, Czarna 10.10 Kozia Góra 10.20.
  Domy w Polu godz. 9.00, Niedybrze 9.10, Kielnarowa koło sklepu 9.20, Zaganianka 9.30.
  W kościele o godz. 9.00, 10.00, 11.00 i 12.00.
  Nowenna do Bożego Miłosierdzia i Matki Bożej Łaskawej o godz. 18.30, a o godz. 19.00 liturgia Wielkiej Soboty: poświęcenie ognia, wody, liturgia chrzcielna i Msza Święta z uroczystym Alleluja. Adoracji już nie będzie.

 11. Straż Matki Bożej Łaskawej prosimy, aby jak w poprzednich latach podjęła uroczystą adorację przy grobie Pana Jezusa.

 12. Adoracja Pana Jezusa dla młodzieży w Wielki Czwartek i Piątek w godz. 20.00 – 21.000. Prowadzi KSM.

 13. Wielkanoc — rezurekcja o godz. 6.00. Msze Święte o godz. 9.15 i 11.15. W uroczystość Zmartwychwstania będzie dodatkowa Msza Święta dla dzieci o godz. 13.00. Nie będzie Mszy Świętej popołudniowej, podobnie w Poniedziałek Wielkanocny. Składka w Wielkanoc na cele diecezjalne, a w Poniedziałek Wielkanocny na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

 14. „Bóg zapłać” rodzinom z Obszarów Kielnarowskich nr 194 – 208 za posprzątanie kościoła, placui złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Obszarów Kielnarowskich od209 – 220 (do końca).

 15. Zmianę tajemnic różańcowych przesuwamy na II Niedzielę Wielkanocną (12.04). Uroczysta Nowenna do Matki Bożej z kazaniem w II sobotę miesiąca (11.04). Zmiana biletów straży honorowej NSPJ w II piątek (10.04).

 16. Przypominamy, że do końca miesiąca jest termin składania deklaracjach dla chętnych, pragnących przyjąć młodzież podczas ŚDM w Krakowie w 2016.

Strony