Liturgiczna Służba Ołtarza

Króluj nam Chryste!

Łacińskie słowo: ministrare oznacza „służyć, pomagać”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Mając na uwadze piękno sprawowania liturgii już wiele wieków temu, została utworzona funkcja ministranta, który jako członek ludu Bożego, sprawuje swoją posługę, pomagając w czasie Mszy Świętej według określonych przez Kościół przepisów. Wiąże się z tym wiele obowiązków, jakich podejmujący służbę chłopak, musi być świadomy i w miarę swoich możliwości wypełniać je. Wśród nich jest możliwie częsta posługa w czasie Mszy Świętej, formowanie siebie przez poznawanie Słowa Bożego, a nawet pomoc w pracach przy kościele.

Ministrant musi być świadomy swojej roli w czasie sprawowania Ofiary Eucharystycznej, która zostaje mu powierzona i z należytą czcią i troską przygotować się do niej. Służą temu: okres przygotowawczy przed zostaniem pełnoprawnym ministrantem, w czasie którego wszyscy chętni przyglądają się bardziej doświadczonym kolegom i próbują swoich sił w kolejnych posługach; organizowane przez Diecezję „Wakacje z Bogiem” czyli turnusy ministranckie, na których chłopcy poznają zasady liturgii oraz dobrze się bawią na wspólnych wyjazdach oraz zbiórki organizowane przy kościele parafialnym.

Każdego roku nie brakuje chętnych do podjęcia tej funkcji, co jest radością dla całego Kościoła. Jak wiele lat temu tak i teraz, przed ministrantem stawiane są wymagania zarówno moralne, które dotyczą nie tylko troski o piękno liturgii ale również świadczenie indywidualną postawą o swojej wierze i świadomości pełnionej funkcji.

W wolnym czasie ministranci spotykają się, żeby pograć w piłkę, spędzić czas przy ognisku lub na pielgrzymce, czy wycieczce. Wspólnota ministrancka stara się przeżywać coroczne rekolekcje formacyjne oprócz rekolekcji organizowanych przez duszpasterstwo diecezjalne.

Ministranci rywalizują sportowo pomiędzy sobą. W 2014 roku nasza grupa gimnazjalistów została mistrzami dekanatu.