Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chmielniku powołany został pod koniec 1995 r. jako jeden z pierwszych trzynastu w diecezji rzeszowskiej. Obecnie liczy 20 członków. Opiekunem jest Ks. proboszcz Mariusz Cymbała, a prezesem oddziału parafialnego P. Maria Jaworska.

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej i organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczynają się hymnem AK i modlitwą brewiarzową. Ponieważ Akcja Katolicka pragnie współdziałać z hierarchią, temat katechez wypływa z roku. Spotkania odbywają się w III wtorek miesiąca.

Członkowie Akcji Katolickiej w Chmielniku angażują się w liturgię, modlitwę w sanktuarium, prowadzenie Drogi Krzyżowej, organizacją odpustów. Ważnym elementem formacji są pielgrzymki, organizowane dla członków i parafian.

Członkowie Akcji Katolickiej w Chmielniku biorą udział w spotkaniach diecezjalnych i ogólnopolskich.