Intencje mszalne

VI Tydzień zwykły 15-21.02

Pon.

15.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

O zdrowie dla Kazimierza (poza)

17:00

††Antonina i Władysław Kulasa i † Stanisław Dykiel

†† Walenty i Józefa (poza)

Wt.

16.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

17:00

† Rafał Oczoś of. Koło Przyjaciół Radia Maryja

†† Małgorzata i Antonina of. rodzina Rękasów (poza)

 Śr.

17.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

9:15

†† Jan, Stefania, Augustyn Nowak w 10 rocznicę śmierci

17:00

†† Antoni, Maria, Mieczysław Misiak w 10 rocznicę śmierci Antoniego

O zdrowie dla ks. Tomasza Wójcika (poza)

Czw.

18.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

17:00

†† Rafał, Władysław, Józefa Oczoś, †† Danuta, Tadeusz, Antoni w rocznicę śmierci Józefy

† Józef Kozak w 25 rocznicę śmierci

† Jan Cwynar of. żona (poza)

Pt.

19.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Władysława Drelich z domu Kwoka of. syn Andrzej

17:00

† Stefania Stochla w 4 rocznicę śmierci of. rodzina Szajnów

† Kazimierz Kozak (poza)

 

Sob.

20.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Rafał Oczoś of Mateusz i Beata Salwa

17:00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, opiekę MB Łaskawej dla rodzin z numerów 53-58D

† Kazimiera Kozłowska (poza)

Ndz.

21.02

7:15

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

9:15

† Józef Kotarba of. Maria Dziura

† Tadeusz Szytuła (poza)

11:15

Za parafian

16:00

† Wiesław Korbecki w 1 rocznicę śmierci of. rodzina Jureczków z Dubiecka

V Tydzień zwykły 8-14.02

Data

Pon.

8.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Stefan Szela i jego zmarłych rodziców (†† Antoni i Marianna) of. żona i dzieci: Małgorzata i Jacek

O łaskę zdrowia dla siostry Marii – przełożonej Franciszkańskiego Zakonu Święckich w Rzeszowie

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej dla rodziny

Wt.

9.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Jan Cwynar of. rodzina Sitarzów

W intencji Ojca Świętego Franciszka, biskupów, kapłanów, diakonów, Kościół Święty, za Ojczyznę, o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, za Parafialne Koło Przyjaciół radia Maryja i VIA, za darczyńców TV Trwam i Radia Maryja

†† Wincentyna i Cecylia Szela

 Śr.

10.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Kazimierz Zięba w 4 rocznicę śmierci

† Antonina Użak, † Małgorzata Kuchta, †† Marian i Stanisława Salwa w rocznicę śmierci

†† Michał, Katarzyna, Antonina Szczepanik, † Eugeniusz Szyszka

Czw.

11.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

†† Ludwik i Helena Zaborowscy i † Marcin Jasiński

O miłosierdzie Boże, potrzebne łaski, uleczenie z depresji dla Krzysztofa

Pt.

12.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Leon w rocznicę śmierci i †† Bronisława i Helena Sitarz

†† Józefa i Antonii Kwoka

 

Sob.

13.02

17:00

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Aniela Janusz of. syn z rodziną

† Marian Oczoś w 3 rocznicę śmierci i zmarli rodzice †† Walenty i Maria

Ndz.

14.02

7:15

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

9:15

Za parafian

11:15

† Władysław Dziura w 18 rocznicę śmierci

16:00

†† Anna i Józef Kulasa w 18 rocznicę śmierci Anny

GodzinaKsiądzTreść
    

IV Tydzień Zwykły 1-7 lutego

Pon.

1.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Stanisław Markowski of. 

17:00

† Franciszek Bołoz w 3 rocznicę śmierci

† Małgorzata Kuchta

Wt.

2.02

7:15

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

O powrót do zdrowia i wytrwanie w cierpieniu

9:15

† Tadeusz Fuglewicz w 3 rocznicę śmierci of. syn Rafał

17:00

†† Adam, Ludwik Szela w 56 rocznicę śmierci Ludwika

† Jan Walesa w 1 rocznicę śmierci

 Śr.

3.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Irena

† Janina

O błogosławieństwo Boże dla żyjących rodziców sióstr felicjanek a dla zmarłych o udział w szczęściu zbawionych

Czw.

4.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Józefa Klęsk of. córka

17:00

†† Aniela, Michał, Stanisław, Zofia, Jan, Franciszek oraz za zmarłych z rodziny

Za kapłanów pracujących i pochodzących z naszej parafii, za kleryków oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Za dusze w czyśćcu cierpiące

Pt.

5.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Rafał Oczoś of.

17:00

Wynagradzająca NSPJ za grzechy

† Stanisław Świerk w rocznicę śmierci

†† Józefa i Jan Dziura w 25 rocznicę śmierci Józefy i jej †† rodziców (Zofia i Ludwik)

 

Sob.

6.02

6:30

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

† Rafał Oczoś of. Danuta i Józef Salwa

Wynagradzająca NSNMP

17:00

† Marcin w 15 rocznicę śmierci i † Maria Tereszkiewicz

Dziękczynna za otrzymane łąski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MB Łaskawej i zdrowie dla Bogusławy, Anny, Wojciecha i Marii z rodziną

O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla pewnej osoby

Ndz.

7.02

7:15

† Zdzisław Łazarz w 4 rocznicę śmierci

9:15

† Zdzisław Tereszkiewicz (greg.)

O uzdrowienie z choroby nowotworowej i opiekę MB Łaskawej dla Sławka

11:15

† Augustyn Płodzień w 7 rocznicę śmierci of. żona

13:00

† Witold Murias of. ojciec chrzestyny z rodziną

16:00

Za parafian

III Tydzień Zwykły - 25-31 stycznia 2021

Pon.

25.01

6:30

† Krystyna Buda (greg.)

†† Katarzyna i Adolf

17:00

† Michał Janas w 11 rocznicę śmierci

† Maria Ostrowska of. córka Aneta z rodziną

Wt.

26.01

6:30

† Krystyna Buda (greg.)

† Stanisław Bała of. brat Marian z rodziną

17:00

Dziękczynna za łaski i otrzymane zdrowie w minionym roku z prośbą o błogosławieństwo w nowym roku of. rodzina Oczosiów i Pajów

Dziękczynna za szczęśliwie przeżyty rok z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej w Nowym Roku dla rodziny Oczosiów

 Śr.

27.01

6:30

† Krystyna Buda (greg.)

† Czesław Mielnik i zmarłych jego rodziców: †† Teofila i Antonii Mazur

17:00

† Kozłowska Kazimiera w 1 rocznicę śmierci

† Faustyna Dubiel of. Stanisława Oczoś

Czw.

28.01

6:30

† Krystyna Buda (greg.)

† Bolesław Szpunar of. żona i syn Mieczysław 

† Małgorzata Kuchta of. brat Józef z żoną

17:00

O błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej dla ks. Tomasza Wójcika z okazji imienin z prośbą o zdrowie w posłudze kapłańskiej of. grupy modlitewne

Pt.

29.01

6:30

† Krystyna Buda (greg.)

† Helena Mikołajczyk of. Agnieszka Lampart z rodziną

17:00

†† Eugeniusz i Józefa w rocznicę śmierci Józefy

† Bolesław Szpunar of. Zofia i Jóżef Ciura

 

Sob.

30.01

6:30

 

† Krystyna Buda (greg.)

† ks. W. Słowiński

Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB Łaskawej

17:00

W 40 rocznicę ślubu Grażyny i Tadeusza dziękczynna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej dla rodziny

Ndz.

31.01

7:15

† Zdzisław Tereszkiewicz – greg. 1

9:15

† Maria Ostrowska

† Siostra nazaretanka Julia Kuraś

11:15

†† Wiktoria i Jakub Szajna of. syn z rodziną

13:00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej dla rodziny Heleny i Krzysztofa

16:00

Za parafian

Strony