Pierwsze pełne uczestnictwo we Mszy Swiętej

PROGRAM

PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU POKUTY I POJEDNANIA ORAZ PIERWSZEGO PEŁNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚWIĘTEJ
W PARAFII PW. MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ W CHMIELNIKU

AD 2023/2024

„Przygotowanie dzieci do sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii ma na celu doprowadzenie dziecka do świadomego i osobistego spotkania z kochającym i przebaczającym Chrystusem oraz zjednoczenia z Nim w Komunii św. Celem formacji jest też głębsze wprowadzenie dziecka we wspólnotę Kościoła przez doświadczenie wspólnoty wiary i miłości we wspólnocie parafialnej”

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej, Uchwała KEP z dnia 29 sierpnia 2020 roku, nr 12.

Duszpasterze posługujący w parafii zapraszają uczniów klas III oraz ich rodziców do wspólnotowego przygotowania się do uroczystości I Komunii św. Pragniemy, aby ten czas wypełniony był nie tylko licznymi wydarzeniami formacyjnymi ale przysłużył się do owocnego i pełnego wiary życia rodzin naszej parafii-środowiska najbliższego naszym podopiecznym.


NASZE PROPOZYCJE SKIEROWANE DO DZIECI I RODZICÓW

Pamiętamy i troszczymy się o:

-obecność na Mszy świętej niedzielnej w kościele parafialnym
-wspólna modlitwa z dzieckiem i za dziecko
-katechizację w szkole oraz rozmowy z dzieckiem na tematy związane z katechezą
-pomoc w opanowaniu podstawowych treści związanych ze zrozumieniem sakramentu pokuty i Eucharystii
-pomoc w rozwoju moralnym dziecka
-przyswojenie w ramach katechezy szkolnej odpowiedniego zakresu wiedzy religijnej
-kierowanie się w życiu codziennym Dekalogiem
-włączenie się w uroczystości związane z I Komunią św. (tzw. „Biały Tydzień”-przez uczestnictwo w liturgii)
-generalne przygotowanie kościoła i otoczenia przed uroczystością
-udział w nabożeństwach okresowych (różaniec, roraty, droga krzyżowa, gorzkie żale, majówka).


TERMIN:

PIERWSZE PEŁNE UCZESTNICTWO WE MSZY ŚWIĘTEJ DLA DZIECI KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ ODBĘDZIE SIĘ W IV NIEDZIELE MAJA — TJ. 26.05.2023 NA EUCHARYSTII O GODZ. 11.00.

 

Terminarz roczny przygotowania do sakramentu Pokuty i Komunii św. :

10.09 godz. 18.00 – Msza Święta i Spotkanie organizacyjne i katecheza dla rodziców
01.10, godz. 18.00 - Poświęcenie różańców

18.11 godz. 18.00 Wręczenie książeczek i spotkanie z rodzicami

08.12 godz. 18.00 Poświęceni i wręczenie medalików, katecheza dla rodziców

17.02 godz. 18.00 katecheza dla rodziców

09.03 godz.18.00 katecheza dla rodziców

19.04 godz. 18.00 katecheza dla rodziców

20.05 godz. 18.00 Spotkanie organizacyjne

22.05 godz. 18.00 Odnowienie przymierza chrztu

25.07 godz. 10.30 Przyjęcie sakramentu pokuty i Pojednania

Terminy prób zostaną podane w późniejszym terminie.