Ofiarowanie Pańskie - 02.02.2020 r.

 1. Dziś święto Ofiarowania Pańskiego zwane w polskiej tradycji — Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie gromnic na wszystkich Mszach Świętych. Składka dzisiejsza przeznaczona na zakony kontemplacyjne w diecezji. Modlimy się w intencji Sióstr zakonnych, szczególnie pochodzących z naszej parafii i tutaj pracujących.
 2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na miesiąc luty: „Módlmy się za chorych, cierpiących, skrzywdzonych, aby znaleźli właściwą pomoc materialna i duchową”.
 3. „Bóg zapłać” Panom i ministrantom za wczorajsze rozebranie szopki, choinek i dekoracji świątecznych.
 4. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
    9.15 różę Św. Dominika – P. Stanisław Chmiel
  11.15 różę Św. Józefa Sebastiana Pelczara  -  P. Jan Jaworski
 5. Rozpoczynamy, po przerwie feryjnej, spotkania w grupach dla kandydatów do bierzmowania według ustalonego harmonogramu.
 6. Jutro, poświęcenie jabłek, z okazji Św. Błażeja, patrona chorób gardła, na każdej Mszy Świętej.
 7. W środę Św. Agaty, dziewicy i męczennicy, poświęcenie soli.
 8. W tym tygodniu wypada I-y czwartek miesiąca. Po Mszy Świętej  wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu – tzw. „Godzina Święta”.
 9. W I-y piątek miesiąca, rano odwiedzimy chorych. W piątek od godz. 16.00 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. O godz. 17.00 nabożeństwo pierwszopiątkowe i Msza Święta, a po niej zmiana biletów Straży Honorowej NSPJ.
 10. W przyszłą niedziela składka na Seminarium Duchowne i cele diecezjalne.
 11.  „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 339- 346 „b”, za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty oraz za złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika z nr 347– 349 „b”.
 12. W tym tygodniu odbył się pogrzeb: śp. Kazimiery Kozłowskiej. Niech Pan przyjmie Ją do swego Królestwa. Wieczny odpoczynek…