III Niedziela Wielkiego Postu - 15.03.2020 r.

 1. Dzisiaj Msze Święte jak w każdą niedzielę; dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 (to nie jest Msza dla dzieci!).
 2. Rozporządzenie władz państwowych ogranicza liczbę uczestników do 50 osób, dlatego prosimy, aby w domach pozostali ci wszyscy, których dotyczy dyspensa wydana przez Ks. Biskupa, w której czytamy:
 3. Osoby starsze, chore oraz mające z różnych przyczyn osłabioną odporność organizmu powinny zachować szczególną ostrożność i bez potrzeby nie narażać swojego zdrowia na niebezpieczeństwo. Zachęca się te osoby, do pozostania w domach i śledzenia transmisji Mszy świętych w środkach społecznego przekazu. 
 4. Zachęcamy także i my wszystkich naszych parafian do pozostania w niedzielę w domu.
 5. Wszystkie zamówione intencje Mszy Świętych zostaną odprawione przez naszych kapłanów, bez Liturgicznej Służby Ołtarza. Na wyznaczonej Mszy Świętej, niech zgromadzi się tylko zainteresowana rodzina.
 6. Uczestników nabożeństw prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
 7. W kościelnych kropielnicach na czas zagrożenia epidemią nie będzie wody święconej. Jest natomiast możliwość poświęcenia wody we własnym naczyniu w zakrystii po Mszy Świętej. Prosimy, aby oddawać cześć krzyżowi przez skłon głowy, a nie go całować. Znak pokoju wyraźmy też skinieniem głowy — nie podajemy ręki. Zachowujemy zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej do ust. Informujemy, że przed udzielaniem Komunii świętej, kapłani dezynfekują dłonie. Jeżeli ktoś, mimo wszystko chciałby przyjąć Komunię świętą na rękę, należy Komunię przyjąć na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, prawą ręką włożyć Komunię świętą do ust i spożyć przy kapłanie. W żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. Przeżywający Mszę Świętą poprzez transmisję przyjmują w tym czasie Komunię Świętą Duchową (duchowe zjednoczenie z Chrystusem).
 8. Przez okres kwarantanny nie będzie w kościele nabożeństwa Gorzkich Żali  –  zachęcamy do modlitwy w domu – transmisja w Radio VIA o godz. 17:00.
 9. Msze św. w tygodniu o godz. 6:30 i 17:00 pozostają bez zmian z zachowaniem rozporządzeń ministerialnych tj. ilości osób.
 10. Wszystkie spotkania w grupach, są odwołane.
 11. W najbliższy czwartek uroczystość Św. Józefa. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich ojców, o właściwe wypełnienie powołania.
 12. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. O godz. 17.00 Eucharystia. Nie będzie nabożeństw Drogi Krzyżowej.
 13. Przyszła niedziela nosi nazwę „Laetare”, czyli radości. Powodem radości, są Boże obietnice, które się wypełniają.
 14. Kancelaria czynna po Mszy wieczornej we wtorek — tylko w sprawach bardzo ważnych. Zachęcamy do korzystania z maila, jak we wszystkich urzędach w Polsce.         Prosimy wiernych o przestrzeganie zaleceń odpowiednich służb rządowych, samorządowych, medycznych i sanitarnych. Wszystkich prosimy o zachowanie spokoju i nie uleganie panice.
 15. Oprócz modlitwy w rodzinach i Pisma św. niech w tych dniach szczególnych, gdy jesteśmy jakby zamknięci w domach towarzyszy nam także prasa katolicka.
 16. Baranki wielkanocne można nabyć w zakrystii w cenie — 5 zł..
 17. Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 371 „c”- 379, za posprzątanie kościoła, placu oraz złożoną ofiarę Nie wyznaczamy na razie kolejnego sprzątania.
 18. W tym tygodniu odbyły się pogrzeby: śp. Antoniego Dziura i Heleny Dzierżak. Niech Pan przyjmie Ich do swego Królestwa. Wieczny odpoczynek…