I Niedziela Adwentu - 01.12.2019 r.

 1. Rozpoczynamy dzisiejszą niedzielą nowy Rok Liturgiczny, który w Kościele w Polsce będzie przebiegał pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na grudzień: „O świętość naszych rodzin”. Trwamy w nowennie przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Składka dzisiejsza na cele diecezjalne.
 2. Okres Adwentu to czas radosnego oczekiwania na przyjście do nas Jezusa, Zbawiciela świata. Zapraszamy na Roraty, szczególnie dzieci z lampionami, które są symbolem chrześcijańskiego czuwania – od poniedziałku do soboty o godz. 17.00. Dzieci będą otrzymywały specjalne obrazki.
  W czasie Rorat, podejmiemy rozważanie nad życiem i posługą ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przygotowując się do Jego Beatyfikacji. Tytuł tegorocznych Rorat: „Radujcie się. Pan jest blisko ”- jak wskazuje dekoracja. Przed ołtarzem ustawiono tradycyjne adwentowe świece, które symbolizują gotowość przyjęcia Jezusa.
 3. Adwent to czas intensywnej pracy nad sobą, dlatego prosimy zobowiązania abstynenckie składać na kartkach do puszki z prośbami do Matki Bożej.
 4. „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
   9.15 różę M.B. Królowej Korony Polskiej – P. Stanisława Szczepańska
  11.15 różę Św. Anny —  P. Helena Sitarz
 5. W tym tygodniu wypada I- czwartek, po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu tzw. „Godzina Święta”.
 6. W I-y piątek miesiąca po Mszy porannej odwiedzimy chorych. Od godz. 16.00 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania ze spowiedzi. O godz. 17.00 nabożeństwo pierwszopiątkowe i Msza Święta. Po niej zmiana bilecików straży Honorowej NSPJ.
 7. W czasie Eucharystii o godz. 17.00 kandydaci do bierzmowania w piątek otrzymają medaliki. Nie będzie w tym tygodniu spotkań w grupach.
 8. Po Mszy wieczornej w piątek do kościoła przyjdzie Świety Mikołaj do ministrantów, KSM-u i scholii; zapraszamy członków.
 9.  W sobotę nowenna do Matki Bożej Łaskawej. Zapraszamy małżeństwa spodziewające się dziecka oraz pragnące wyprosić ten dar. W czasie Mszy św. o godz. 17.00 dzieciom przygotowującym się do I-ego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej zostaną wręczone poświęcone medaliki. Zapraszamy na to wydarzenie dzieci oraz ich rodziców. Po Mszy Świętej spotkanie organizacyjne dla rodziców.
 10.  W najbliższą niedzielę na mocy specjalnego dekretu Stolicy Apostolskiej obchodzi się w tym roku Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  Jest to także Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek z przeznaczeniem na ten cel.
 11. W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 7.15 poświęcenie opłatków. Prosimy skarbników, o rozniesienie opłatków. Ofiary przeznaczamy, jak wcześniej informowaliśmy, na wypłacenie kostki na cmentarzu.
 12. W tym roku nasz cmentarz parafialny bardzo się zmienił, można powiedzieć, że wypiękniałgdyż zmiany są znaczne i widoczne już po wejściu na jego teren: asfaltowa alejka od kaplicy, kostka betonowa, na głównej alejce oraz dwóch bocznych, alejki z jumby, schody dzielące cmentarz na sektory, parking za kaplicą, nowa brama, zniwelowanie terenu. Prace trwały długo od początku maja prawie do końca października. Pozostało wykonanie wejść od asfaltu oraz barierek od alejki głównej (są już zamówione, ale wykonawca się opóźnia).
 13. Koszt całości to 285.000. Na ten cel jak informowaliśmy udziałowcy Kółka Rolniczego przeznaczyli 45.000. Właściciele okolicznych firm w materiale, sprzęcie i robociźnie – ok. 30.000. Składamy im serdeczne „Bóg zapłać”. 
 14. Kostka wymaga odpowiedniego podłoża, które musi mieć określoną grubość. Kiedyś na cmentarzu wykonano utwardzenie głównej alejki. Było ono dobre, ale za niskie do potrzeb kostki. Na tym podłożu położono podbudowę. Dlatego nowy chodnik wyszedł wyżej niż pierwotny. Alternatywą było zniszczenie podłoża, wykopanie dołu o odpowiedniej głębokości na podbudowę i jej wykonanie. Strasznie podniosłoby by to koszty. Dlatego alejka główna przebiega miejscami powyżej linii grobów, ale co jakiś czas są zejścia, w przyszłości z barierkami. Na pewno trzeba zadbać o parking przy cmentarzu. cokół wokół kaplicy, budowę dzwonnicy. Jest także do wykonania. Ale nie wszystko od razu.  
 15. Nikt  nie przypuszczał, że koszty wykonania wyniosą tak dużo. Trzeba było jednak to zrobić dla estetyki cmentarza i wygody przebywających tam osób.  Razem z Rada Parafialną mieliśmy świadomość, że jeśli jest Wykonawca i materiał, to trzeba zrobić to do końca. Zachęcamy do ofiarności, przy okazji roznoszenia opłatków.  
 16. Rezygnację z pracy grabarza złożył P. Marian Tereszkiewicz. Dziękujemy mu za długoletnią pracę. W związku z tym parafia poszukuje nowego zarządcy cmentarza tj. osoby bądź Firmy. Ogłoszenie na stronie parafialnej. Zapytania ofertowe zostały wysłane.
 17. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza na Europejskiej Spotkanie Młodych „Taize” do Wrocławia, szczegóły na stronie internetowej oraz plakatach. 
 18. W pierwsza sobotę miesiąca „Męski Różaniec”. Rozpoczęcie o godz. 16.15 w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie. Szczegóły na plakatach.
 19.   W przyszłą niedzielę będziemy rozprowadzać świece przywiezione przez Caritas. Duże po 12 zł, małe po 5 zł.
 20.   W przyszłą niedzielę młodzież z KSM będzie sprzedawała własnoręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe.
 21. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 243 „a”- 254, za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty oraz za złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika z nr 255 – 273 i 785.
 22. W tym tygodniu dobył się pogrzeb śp. Mariusz Bajda, modlimy się o zbawienie Jego duszy. Wieczny odpoczynek..