IV Niedziela Wielkiego Postu -11.03.2018 r.

 1.    Dzisiejsza niedziela nosi nazwę „Laetare”, to znaczy radości. Dzisiaj o godz. 15.30 Gorzkie Żale i adoracja krzyża dla dzieci.

2.    Trwamy w nowennie do Św. Józefa. Dzisiaj modlimy się także za Ojczyznę jako kolejny Dzień Nowenny Miesięcy za wiarę i Polskę.

3.    Przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Zachęcamy do licznego udziału, a w naszych modlitwach pamiętajmy o Księdzu Rekolekcjoniście.

4.    W poniedziałek o godz. 8.00 Msza Święta na zakończenie rekolekcji. O godz. 17.00 Msza Święta na zakończenie rekolekcji. Każdy, kto uczestniczył w rekolekcjach na ich zakończenie może uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Po Mszy Świętej wieczornej spotkanie z rodzicami kandydatów do bierzmowania.

5.    „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
 9.15 różę Św. Bartłomiej – P. Józef Ziaja
11.15 różę Św. Michała Archanioła – P. Tadeusz Majewskiego

6.    Dzień modlitwy za papieża Franciszka, we wtorek  w 5 rocznicę wyboru. W ten dzień zapraszamy kandydatów do bierzmowania na egzamin. Dziewczęta o godz. 16.00. Chłopcy po Mszy Świętej wieczornej.

7.    Chrzty w przyszłą niedzielę. Zapisy i katecheza przedchrzcielna w czwartek po Mszy wieczornej.

8.    W piątek od godz. 16.00 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu i o godz. 17.00 Eucharystii. Później Droga Krzyżowa, prowadzona przez KSM, w formie misterium. Serdecznie zapraszamy.

9.    Spowiedź dla kandydatów do sakramentu bierzmowania ich rodzin w sobotę od godz. 16.00, do końca nowenny.

10.  Przyszła  niedziela w liturgii Kościoła jest określana jako „Niedziela czarna” — zasłaniamy krzyże i wizerunki Chrystusa na znak wkraczania w czas coraz intensywniejszej pokuty. Składka inwestycyjna na remont kościoła.

11.    W przyszłą niedzielę będziemy rozpoczniemy wizytację kanoniczną w naszej parafii. Ks. Biskup Edward Białogłowski przybędzie do nas na Mszę Świętą o godz. 9.15. Po Eucharystii spotkanie z grupami młodzieżowymi: Schola, KSM, LSO, Straż Honorowa Maryi, grupy misyjne. Na Mszę o godz. 11.15 zapraszamy harcerzy i zuchów z parafii. O godz. 15.30, Gorzkie Żalach z kazaniem pasyjnym i Eucharystia. Po Mszy wieczornej spotkanie z grupami starszych: Róże Różańcowe, Straż Honorowa NSPJ, Caritas, Akcja Katolicka, grupa modlitewna św. O.Pio, zespół muzyczny.

W przyszły poniedziałek ks. Biskup odprawi o godz. 18.00 Mszę Świętą w kaplicy cmentarnej, poświęci organy i nastawę ołtarzową. Polecając Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu.

W przyszły wtorek ks. Biskup odwiedzi nasze szkoły, rodzinę wielodzietną, DPS.  O godz. 17.00 odprawi Mszę Świętą podczas której udzieli bierzmowania naszej młodzieży.

12.  Na to spotkanie z Księdzem Biskupem spójrzmy oczyma wiary i starajmy się widzieć w nim spotkanie z Następcą Apostołów, który umacnia nas w wierze. Starajmy się przyjść na Mszę Świętą aby spotkać się z Dostojnym Gościem. Za udział w takim spotkaniu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Każdy kapłan spowiadający ma władzę biskupią, rozgrzesza z grzechów zastrzeżonych.

13.  Caritas sprzedaje baranki wielkanocne, a młodzież z KSM-u  sprzedaje kartki świąteczne.

14.  Młodzież męska z naszego KSM-u w Gorlicach zdobyła III miejsce w diecezjalnym turnieju piłki siatkowej. Gratulujemy sukcesu.

15. „Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 83 „a”– 87 „b”  za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty i złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę  prosimy rodziny młodzieży z bierzmowania.

16.  W tym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Edward Hałoń i Aleksander Szczypek. Modlimy się o zbawienie ich dusz -Wieczny odpoczynek…