Chrzest Pański - 07.01.2018 r.

1.    W dniu dzisiejszym wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, chcemy podziękować Dobremu Bogu za dar sakramentu Chrztu Świętego, dzięki któremu zostaliśmy włączeni do wspólnoty Kościoła. Dzisiaj kończy się okres Bożego Narodzenia, ale kolędy będziemy śpiewać tradycyjnie do M.B. Gromnicznej. Dzisiaj dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 w kaplicy cmentarnej za śp. Czesława Bajda, którego duszę polecamy Bożemu Miłosierdziu. Składka na Seminarium Duchowne w Rzeszowie.

2.    Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych. Intencja na styczeń: „Módlmy się o pokój na świecie”.

3.    Dziś także po Mszy Świętej wieczornej jasełka na auli Gimnazjum w Chmielniku.

4.    „Bóg zapłać” za modlitwy różańcowe. A w przyszłą niedzielę prosimy:
 9.15 różę Matki Kościoła – P. Anny Ziaja
11.15 różę MB Królowej Korony Polskiej – P. Stanisława Szczepańska

5.    W tym tygodniu „Wizyta duszpasterska”:
Poniedziałek (08.01): 16.00-21.00
Jeden Ksiądz – Lisi Kąt od rdz. Kuna do rdz. Koryl ( do końca)
Drugi Ksiądz – Chmielnik Górny główną drogą od rdz.  Wąs do rdz. Zaborowskich (do mostu)
Trzeci Ksiądz — Zawodzie od rdz. Tereszkiewicz do rdz. Frańczak
 

Wtorek (09.01): 16.00-21.00
Jeden Ksiądz – Pańskie od rdz. Siwiec, Oborska do rdz. Tereszkiewicz
Drugi Ksiądz – Obszary Kielnarowskie od sklepu do sklepu „Centrum”
Trzeci Ksiądz— Chmielnik Górny główną drogą od rdz Płodzień do rdz. Jaworskich

Środa (10.01): 16,00 -21.00
Jeden ksiądz – Chmielnik główną drogą w stronę kościoła od rdz. Sitarz do rdz Szura, Ciupak
Drugi Ksiądz – Pańskie od rdz. Fendryk do krzyża jubileuszowego
Trzeci ksiądz – Domy na górce od Kędziorów, Kulasów do Szelów, domy przy Kalwarii

Czwartek (11.01): 16.00-21.00
Jeden Ksiądz – główną drogą od rdz. Gąska do rdz. Sitarz
Drugi Ksiądz – główną droga od rdz. Banaszewskich do rdz. Krużel
Trzeci Ksiądz -  domy przy drodze na Magdalenkę, od rdz. Walickich do Korbeckich i Nazimków

6. W piątek od godz. 16.00 adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.00 Msza Święta.

7. W przyszłą niedzielę dodatkowa Msza Święta dla dzieci o godz. 13.00.  Po Mszy Świętej wieczornej opłatek dla scholii, LSO i KSM-u.

8.„Bóg zapłać” rodzinom z Chmielnika z nr 1– 11 „a’  za posprzątanie kościoła, placu, ofiarowane kwiaty i złożoną ofiarę na sanktuarium. W sobotę prosimy rodziny z Chmielnika z nr 11 „c” – 13 „c”.

9. Intencje mszalne są umieszczone w gablotce, na stronie internetowej. Dla tych, którzy nie mają dostępu do tych źródeł, są wydrukowe i położone na stoliku pod chórem.