Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej AD 2011

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: