Odpust Matki Bożej Łaskawej AD 2011

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: