Niedziela Palmowa AD 2011

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: