Niedziela Palmowa AD 2010

fot. Oleg Czyżowski

Kategoria: