XI Tydzień Okresu Zwykłego

Intencje mszalne 15-21.06.2020

 

Pon

15.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

† Władysława Ziaja – of. sąsiadka

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Danuty i Józefa i całej rodziny Salwów z okazji imienin Danuty

18:00

O szczęśliwą operację dla Andrzeja oraz w podziękowaniu za wyjście z wypadku dla Barbary

Prośba o łaskę zdrowia

Wt.

16.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

W intencji Bogu wiadomej

18:00

Dziękczynna w 70 rocznicę urodzin Aleksandry z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej

Dziękczynna za 80 lat życia z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB Łaskawej

Śr.

17.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

Za Naród Polski, kapłanów i rodziny zakonne, każdą diecezję, parafię, rodzinę, młodzież i dzieci, by Maryja Hetmanka Narodu Polskiego otoczyła ich Macierzyńskim Niepokalanym Sercem, aby wybłagać potrzebne łaski dla Polski, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w setną rocznicę Jego urodzin.

† Stanisława Szczęch – of. brat Henryk z rodziną

18:00

† Antonina Szczepanik i za jej rodziców

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny Kaplitów z okazji imienin Jolanty

Czw.

18.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

Za Naród Polski, kapłanów i rodziny zakonne, każdą diecezję, parafię, rodzinę, młodzież i dzieci, by Maryja Hetmanka Narodu Polskiego otoczyła ich Macierzyńskim Niepokalanym Sercem, aby wybłagać potrzebne łaski dla Polski, przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II w setną rocznicę Jego urodzin.

† Zdzisław Kulasa – of. syn Marek z rodziną

18:00

† Józef Gąsior w 3 rocznicę śmierci – of. syn z rodziną

† Maria i Marcin Tereszkiewicz w 5 rocznicę śmierci Marii – of. syn Władysław z rodziną

Pt.

19.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

† Julia i Jan

18:00

W intencji Bogu wiadomej

Dziękczynna, o miłość i ścisłe zjednoczenie z Najświętszym Sercem Pana Jezusa, wynagrodzenie za grzechy i zniewagi – of. członkowie Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa

† Józef Jaworski – of. grupa modlitewna o. Pio

Sob.

20.06

6:30

† Helena Łazarz (greg.)

18:00

W intencji Bogu wiadomej

† Antoni Nazimek w 20 rocznicę śmierci

† Kazimierz, Jadwiga i Marian

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę MB Łaskawej i zdrowie dla sióstr i braci i ich rodzin z róży św. Andrzeja Boboli i za zmarłe siostry z tej róży

Dziękczynna za dar duchowy i materialny dla ks. Jakuba z prośbą o błogosławieństwo Boże dla ofiarodawców

Ndz.

21.06

7:15

† Helena Łazarz (greg.)

9:15

Dziękczynna za 50 lat kapłaństwa ks. Ryszarda Cwynara z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB Łaskawej – of. brat z rodziną

11:15

Za parafian

16:00

† Bolesław Janik, Helena i Józef

 

Najbliższe wolne terminy intencji (na dzień 13.06): Dzień powszedni – 22 czerwca, niedziela – 20 września