DPS

Sanktuarium, to miejsce wybrane przez Boga, który udziela potrzebnych łask. Zawsze dar, jest równocześnie zadaniem, aby dzielić się tym, co się otrzymał. Parafia Chmielnik, została wybrana przez Boga, jako miejsce szczególnego kultu Matki Najświętszej. I właśnie od Niej uczymy się zauważać chorych i potrzebujących.

Przygotowując się do koronacji, zauważono że” stara plebania” stoi pusta. Władze Gminy na czele z ówczesnym Wójtem, późniejszym senatorem Kazimierzem Jaworskim podjęły uchwałę o powstaniu Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku. Pierwszy mieszkaniec wprowadził się w styczniu 1993 roku.

W pierwszych latach działalności DPS-u liczba mieszkańców nie przekraczała kilkunastu osób. Potrzeby były jednak coraz większe. Warunki bytowe, na początku były też skromne. Podjęto działania rozbudowy domy, które zakończyły się w 2002 roku. Przed oddaniem nowego budynku, parafia w Chmielniku przekazała ziemie i budynki Caritas diecezji rzeszowskiej. Równocześnie przybyły do Chmielnika Siostry Felicjanki z przemyskiej prowincji. Wybrano też patrona Domu, którym został Św. Ojciec Pio.

Dom Pomocy Społecznej zaczął cieszyć się „dobrą sławą”, ze względu na warunki, a przede wszystkim rodzinną atmosferę. Coraz więcej osób nie znajdywała tutaj miejsca, ze względu na brak pokoi. W 2006 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę o nowe skrzydło. Dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego zakończono prace w 2008 roku. W nowym skrzydle oprócz nowych pokoi dla mieszkańców, powstała kaplica, kuchnia, jadalnia, sala dziennego pobytu. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku może mieszkać 90 osób, a koszty pobytu należą na najniższych w województwie.

Wkrótce okazało się, że mieszkańcy potrzebują miejsc pobytu na świeżym powietrzu, że jedna sala rehabilitacyjna nie zaspakaja potrzeb. W listopadzie 2013 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę Domu o skrzydło Rehabilitacji oraz ogród dla mieszkańców. Budynek powstał w miejscu „starej plebani”, wyburzonej rok wcześniej.

Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi „dobrej woli” oraz wsparciu „polsko-szwajcarskiego programu współpracy” 28 października 2014 roku inwestycja została ukończona.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. O. Pio przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej pragnie nieść pomoc wszystkim potrzebującym i czyni to z Bożą pomocą od 25 lat.