Pielgrzymka GOPR

W 20-tą rocznicę śmierci dr Adama Sklepowicza, prezesa Bieszczadzkiej Grupy GOPR, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, działacza podziemnej „Solidarności” do sanktuarium przybyli lekarze, ratownicy GOPR, Przyjaciele, aby modlić się za zmarłego wybitnego działacza społecznego i gorliwego chrześcijanian.