Bierzmowanie 2021

W sobotę 17 kwietnia, przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Bierzmowania. Ze względu na przepisy sanitarne, wspólnota kandydatów została podzielona na dwie grupy. Osobno sakrament pprzyjmowali parafianie z Błędowej Tyczyńskiej, Woli Rafałowskiej i Zabratówki, osobno z Chmielnika.  
Przewodniczył uroczystym Eucharystiom Ks. Bp Edward Białogłowski, który tez wygłosił okolicznościowa homilię.
Przed przyjęciem Sakramentu młodzież przystępująca do niego wypowiedziała słowa: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania według jej zasad.”

Pamiętajmy o modlitwie w intencji młodzieży, aby w tym postanowieniu wytrwała, i aby te słowa każdego dnia się urzeczywistniały, na nowo i coraz to bardziej, zarówno w tej młodzieży jak i w każdym z nas.