Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień milczenia pod krzyżem Chrystusa. O godzinie 17.30 przeżywaliśmy Drogę Krzyżową w naszej parafii.

Wielki Piątek to przede wszystkim liturgia Krzyża.  Rozpoczęła się ona o godzinie 18.00 od wejścia celebransa, kapłanów oraz Służby Liturgicznej. W kościele panowała cisza. Celebrans padł na twarz przed ołtarzem i nastąpiła dłuższa chwila milczenia. Całe zgromadzenie klęczało, była to chwila intensywnej, skupionej modlitwy. Tajemnicy Wielkiego Piątku nie da się wyrazić słowami, trzeba milczeć, trzeba się uniżyć przed Panem Bogiem. Postawy celebransa i zgromadzenia jasno to wyrażają.

W naszej parafii Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Cymbała. Struktura liturgii jest przejrzysta, jasna, prosta w swej surowości i powadze. Stanowią ją: Liturgia Słowa wraz z modlitwą powszechną, Adoracja Krzyża, Komunia Święta i procesja do Grobu Pańskiego.

Centralnym punktem Liturgii Wielkiego Piątku była Adoracja Krzyża. Ta tradycja liturgiczna zaczerpnięta została z liturgii jerozolimskiej. Po odkryciu w IV wieku relikwii Krzyża Świętego, w Wielki Piątek w Jerozolimie oddawano temu Krzyżowi cześć.

Po zakończonym nabożeństwie w naszej parafii wierni ustawili się, by oddać osobiście cześć Krzyżowi przez ucałowanie. Od tego momentu Najświętszy Sakrament wystawiony jest w Grobie Pańskim aż do Liturgii dnia następnego. Adoracja w Grobie trwała do godziny 23.00.