Wielkanocne spotkanie Caritasu

Parafialny Zespół Caritas  to grupa osób, która pod przewodnictwem Ks. Proboszcza w imieniu wspólnoty parafialnej prowadzi w sposób planowany i systematyczny dzieła miłosierdzia.

1. Parafialny Zespół Caritas pomaga w szczególności osobom starszym i samotnym, dzieciom ubogim i zaniedbanym wychowawczo, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym, osobom bezrobotnym, bezdomnym, osobom borykającym się z trudnościami materialnymi i duchowymi.

2. Jako wolontariusze wspierają mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 

3. Do zadań Parafialnego Zespołu Caritas należy niesienie pomocy ofiarom wypadków losowych, katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych, emigrantom i uchodźcom. Uczestniczyliśmy w akcji pomocy poszkodowaym przez wojnę w Syrii - „Rodzina-rodzinie”.

3. Parafialny Zespół Caritas stara się rozpoznawać potrzeby i problemy występujące na terenie parafii. Na miarę środków wspierać potrzebujących.

4. Parafialny Zespół Caritas pełni też rolę formacyjną. Jego zadaniem jest uwrażliwianie całej wspólnoty parafialnej na problem ubóstwa i chrześcijańskiego miłosierdzia.

5. Parafialne Zespoły Caritas starają się szerzyć kulturę solidarności i miłości z ubogimi.

6. Członkowie zespołu obsługuja pielgrzymów przybywających do sanktuarium.

Spotkanie w Niedzielę Miłosierdzia — święto patronackie było okazją do przeżycia wspólnoty przy dzieleniu się poświęconym jajkiem oraz dziękowaniu Bogu za wszelkie dobro.