Święcenia Diakonatu

Dnia 1 czerwca 2019 roku, w Dobrzechowie, nasz pasterz Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 5 alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Wśród wyświęconych nowych diakonów był także nasz rodak, Jakub Dzierżak. Gratulujemy i zapewniamy o stałej i życzliwej modlitwie.

Jak przypomniał w homilii ksiądz biskup urząd diakona obejmuje ważne aspekty życia Kościoła. Są to: obowiązek modlitwy za Kościół, cześć i posłuszeństwo biskupowi oraz przestrzeganie celibatu. Diakoni w Kościele towarzyszą ludziom przy chrzcie i przy pogrzebie.

W przeddzień święceń wszyscy wybrani uprzednio kandydaci wobec całej wspólnoty seminaryjnej złożyli uroczyste wyznanie wiary i przysięgę wierności.