Prof. Czesław Kłak

Czesław Paweł Kłak urodził się 30 sierpnia 1981 w Rzeszowie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 r uzyskał w Lublinie doktorat z nauk prawnych, a w 2012 r habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją prawa karnego. Odbył aplikację prokuratorską. W latach 2008–2011 wykonywał zawód prokuratora. Od 22 marca 2018 roku jest członkiem Trybunału Stanu.

Prof. nadzw. dr hab. Czesław Paweł Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz międzynarodowej ochrony praw człowieka. Od wielu lat jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Za dotychczasową działalność zawodową i publiczną Prezydent RP uhonorował prof. Czesława Kłaka Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018 r.), Brązowym Krzyżem Zasługi (2016 r.) oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (2016 r.), zaś Minister Sprawiedliwości złotą odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” (2017 r.). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski został przyznany za wybitne zasługi dla rozwoju nauk prawnych, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za działalność publiczną. W 2018 r. w imieniu papieża Franciszka, ks. bp Jan Watroba wręczył mu złoty medal „Benemerenti” (z łac. Dobrze Zasłużonemu) za działalność naukową. 

Teskt za http://www.kopernik.rzeszow.pl/nasza-szkola/znani-absolwenci/czeslaw-klak/