Poświęcenie Zakładu Przetwórstwa Mięsnego i Warzywnego w Błędowej Tyczyńskiej.


W Chmielniku koło Rzeszowa utworzone zostało Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu. Jest to szkoła branżowa przygotowująca do zawodu Rolnik ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła działa na dotychczasowej bazie Społecznego Gimnazjum Doliny Strugu oraz Szkoły Liderów, zmodernizowanej i powiększonej o segment z internatem.
W niedzielę 3 lutego 2019 roku Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba – Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej poświęcił ekologiczne miejsca praktyk CEE w Błędowej Tyczyńskiej. Ekologiczna Masarnia i Dojrzewalnia Mięsa Wołowego oraz Ekologiczna Przetwórnia Owoców i Warzyw to nowoczesne zakłady przetwórcze wytwarzające wysokiej jakości ekologiczne produkty. Jest to tworzenie bardzo potrzebnego rynku zbytu na produkty z ekologicznych gospodarstw.
Ekologiczne rolnictwo, by być opłacalnym, zyskownym i racjonalnym, wymaga stosowania specjalistycznej wiedzy, metod oraz technik produkcji. Tylko praktyka uczniów w rzeczywistych, działających miejscach praktyk połączona z potencjałem naukowo-badawczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, który od samego początku tworzenia szkoły aktywnie wspiera merytorycznie i naukowo to dzieło, jak też przy ścisłej współpracy z instytucjami i firmami działającymi w tej dziedzinie, pozwoli im poznać tajniki oraz bazować na doświadczeniu i wiedzy z różnych działów rolnictwa ekologicznego.
Utworzenie szkoły jest odpowiedzią na zainteresowanie zawodem rolnika ekologicznego przez wielu młodych ludzi pragnących prowadzić certyfikowane gospodarstwa ekologiczne. Popyt na ekologiczne produkty roślinne i zwierzęce rośnie w Polsce, a w Unii Europejskiej przekracza podaż, a co za tym idzie, coraz większa grupa rolników planuje zdywersyfikować swoją działalność, aby stać się rolnikiem ekologicznym.
W dzisiejszym świecie lawinowo wzrasta zapotrzebowanie na wysokiej jakości żywność ekologiczną, co daje realne szanse rozwoju również dla małych gospodarstw z naszego regionu. Uczniowie naszej szkoły będą poznawać różne aspekty szeroko pojętego nowoczesnego rolnictwa ekologicznego i zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie produkcji rolnej, hodowli i przetwórstwa.
Docelowo planujemy uruchomić szkołę branżową II stopnia, której ukończenie da możliwość uzyskania matury.
Szkoła będzie kształtować człowieka godnego poprzez wychowanie do prawy, dobra i piękna w oparciu o wartości chrześcijańskie. Bazując na poszanowaniu środowiska naturalnego, ukazać młodzieży właściwe kierunki rozwoju polskiej wsi, poprzez wprowadzanie ekologii do swoich gospodarstw.
Nasz absolwent to człowiek żyjący wartościami chrześcijańskimi, wzorujący się na ekologii św. Franciszka z Asyżu, stosujący zdobycze nauki i osiągający godziwe przychody za swoją pracę.

Dawid Krupczak