Opłatek grup modlitewnych

Zwyczajem lat poprzednich 15 stycznia 2019 r miało miejsce spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup modlitewnych działających przy sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. Zgromadziło się Koło Przyjaciół Radia Maryja i Via, Caritas, Akcja Katolicka, Grupa Modlitewna im. Św. O. Pio.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, odczytania fragmentu Pisma Świętego oraz błogosławieństwa opłatków. Życzenia dla wszystkich skierował ks. Proboszcz Mariusz Cymbała. Po łamaniu się opłatkiem i indywidualnych życzeniach, rozpoczęło się wspólne kolędowanie przy stole. Wspólnoty złożyły także życzenia imieninowe swojemu duszpasterzowi.

 Spotkanie opłatkowe jest okazją dla integracji członków różnych wspólnot i umacniania wzajemnych więzi.