Odznaczenie papieskie dla naszego Parafianina

W Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie 5 marca odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia „Benemerenti” prof. dr hab. Czesławowi Kłakowi, zamieszkałemu na terenie naszej parafii. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa ordynariusza Jana Wątroby.

Po zakończeniu Eucharystii, nastąpiła dalsza część uroczystości poprowadzona przez Kanclerza Kurii ks. dr hab. Piotra Steczkowskiego. Laudacje wygłosił Wicekanclerz ks. dr Marek Story. Następnie ksiądz biskup udekorował pana Czesława odznaczeniem „Benemerenti”. Wtedy odczytane zostały adresy gratulacyjne, które wystosowali Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP, Jarosław Kaczyński, prezes PiS i Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Odznaczenie „Beneerenti” jest odznaczenie honorowym, ustanowionym przez papieża Grzegorza XVI w 1832 roku i przyznawanym za długoletnie i wyjątkowe zasługi dla Kościoła katolickiego. Pan Czesław Kłak jest drugim żyjącym Polakiem, posiadającym takie odznaczenie.

Tekst za www.diecezja.rzeszow.pl