Odnowienie przymierza chrztu przez kandydatów do bierzmownaia

Chmielnickie sanktuarium 7 lutego wypełniło się kandydatami do bierzmowania. Było to szczególne spotkanie, ponieważ uczniowie odnowili przyrzeczenia chrzcielne, podziękowali Bogu za dar chrztu. Prowadzący nabożeństwo, ks. Proboszcz, cytując słowa św. Jana Pawła II, podkreślił wagę sakramentu chrztu i powołania do świętości oraz odpowiedzialność każdego chrześcijanina za wiarę, której ma bronić, rozwijać ją i przekazywać innym.

W czasie odnawiania przyrzeczeń chrzcielnych, kandydaci podchodzili do naczynia, aby znajdującą się w niej wodą święconą uczynić znak krzyża. Czynili to w obecności płonącego Paschału, symbolu obecności Chrystusa. Była to dla nich bardzo ważna i podniosła chwila, osobistej modlitwy przed Bogiem.