Wizytacja kanoniczna w naszej parafii

Każda parafia na świecie co 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną. Biskup przybywa do parafii, aby zapoznać się z całością działań duszpasterskich. Stara się także poznać jej stronę materialną. Sprawdza również, jak zostały wypełnione wnioski i zalecenia powizytacyjne.

Ostatni raz przeżywaliśmy wizytację w dniach 02-03 czerwca 2013 r. Przybył wtedy do nas ks. bp Edward. Tegoroczna wizytacja została poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Najpierw przybyli przedstawiciele Rady Ekonomicznej i Ks. Dziekan, którzy podsumowali duszpasterstwo oraz sprawy materialne. Sporządzone protokoły zostały przekazane Księdzu Biskupowi, Przed wizytacją modliliśmy się także w czasie rekolekcji, o właściwe przeżycie tego czasu nawiedzenia.

Tegoroczna wizytacja rozpoczęła się w niedzielę 18 marca. Rozpoczęła się o godz. 9.15 uroczystym wprowadzeniem Księdza Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W przedsionku świątyni ks. biskup ucałował relikwie św. Krzyża i pokropił wiernych wodą święconą. Po dojściu do ołtarza wszyscy uklękli i przed tabernakulum uwielbili Najświętszy Sakrament i oddali Panu Jezusowi ten święty czas. Po modlitwie nastąpiło powitanie dostojnego gościa, a następnie uroczysta Eucharystia, pod przewodnictwem ks. biskupa. W homilii Celebrans wskazał na Sakrament Pokuty, który jest niezbędny dla właściwego przeżycia Wielkiego Postu i świąt Wielkanocnych. Bezpośrednio po Mszy Świętej Ksiądz Biskup spotkał się z grupami młodzieżowymi, dziecięcymi oraz Strażą Honorową Matki Bożej Łaskawej.

Ksiądz Biskup wygłosił homilię podczas kolejnej Mszy i uczestniczył w Gorzkich Żalach. Po Mszy popołudniowej spotkał się z grupami modlitewnymi, zespołem muzycznym oraz grupami apostolskimi starszych. 

W czasie między spotkaniami trwały rozmowy na temat naszej parafii, wizytacja kancelarii oraz spotkania z księżmi.

W uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz patrona dobrej śmierci ksiądz biskup odprawił Mszę Świętą w intencji zmarłych w kaplicy cmentarnej. Poświęcił także piszczałkowe organy 10-io głosowe oraz nastawę ołtarzową z tabernakulum.

Najbardziej licznym i najradośniejszym było spotkanie z dziećmi i młodzieżą w szkołach naszej parafii w trzeci dzień wizytacji. Każda społeczność szkolna przedstawiła krótki program artystyczny. Ksiądz Biskup skierował do wszystkich swoje słowo i spotkał się z pracownikami poszczególnych szkół.

Kolejnym, niezwykle ważnym wydarzeniem była wizyta w Domu Pomocy Społecznej. Chorzy i osoby starsze ze wzruszeniem słuchały słów biskupiej homilii, w których mówił o sensie choroby, cierpienia i starości. Po tym spotkaniu z chorymi, także chorymi dwoma kapłanami ksiądz biskup zapoznał się z pracą naszych Sióstr Felicjanek.

Dużą radością była wizyta w rodzinie, gdzie biskup dzielił się doświadczeniem pracy pasterskiej w diecezji i w Polsce. Dzieci opowiadały o swoim domu, wakacjach i zjadły wspólny podwieczorek z Księdzem Biskupem.

Ostatnim punktem programu była Msza Święta wieczorna z udziałem proboszczów wszystkich parafii dekanatu, z udzieleniem sakramentu bierzmowania. Ksiądz Biskup wyraził swoją radość, że nie tylko pięknieje nasza materialna świątynia, ale przede wszystkim rozwija się jako wspólnota ludzi wierzących. Otrzymaliśmy pochwałę w związku z licznymi, podejmowanymi przez nas działaniami.

Niechaj te uroczystości zabrzmią gromkim DEO GRATIAS dla księdza biskupa, parafii i całej diecezji.