Wielkanocne spotkanie z osobami niepełnosprawnymi

W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Maksymiliana Kolbe w Chmielniku dnia 21 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Organizatorami tegorocznego spotkania byli: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik oraz społeczność szkolna.

Wśród zaproszonych gości pojawili się: kapłani z parafii Chmielnik, Wice wójt i sekretarz Rady Gminy- P. Magdalena Wdowik -Reczek, przewodniczący Rady Gminy – Pani Grażyna Małgorzata Drążek, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Na tegorocznym spotkaniu swoją obecnością zaszczyciły nas zaproszone dzieci niepełnosprawne z terenu Gminy wraz z rodzicami. Zebranych powitała prezes P. Zofia Oczoś.

Uczniowie szkoły przygotowali program artystyczny pod kierownictwem . Moniki Wójcik i P. Ewy Żukowskiej – Śliwa. Ks. Proboszcz poświęcił wielkanocne jajka oraz złożył życzenia wszystkim zebranym.

Życzliwa i miła atmosfera spotkania, znakomity program artystyczny oraz zastawiony tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi stół sprawiły, że spotkanie miało bardzo udany przebieg.