Pielgrzymka autokarowa do Rytwian, Kielc i na Św. Krzyż