Opłatek nauczycielski

Zgodnie z tradycją opłatek dla nauczycieli z gminy Chmielnik odbył się 17 stycznia w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Św. Maksymiliana Kolbego w Chmielniku. Zebranych pedagogów oraz przybyłych gości — przedstawicieli władz oświatowych i przedstawicieli Gminy powitała P. Dyrektor Bożena Gwizdała. Następnie uczniowie przedstawili program nawiązujący atmosferą do niedawno obchodzonych świąt.
Ksiądz Mariusz Cymbała, proboszcz i kustosz sanktuarium, pobłogosławił opłatki, a następnie złożył zebranym życzenia: „Praca nauczycieli to wielkie i piękne powołanie. Pedagogom zawdzięczamy tak bardzo wiele. Ale szczególnie dziś, potrzebne jest świadectwo ich życia”.

Wiele miłych i niezapomnianych chwil dostarczyły życzenia opłatkowe. Najczęściej powtarzane serdeczności dotyczyły zdrowia, życzono sobie błogosławieństwa Bożego, wytrwałości, pogody ducha, radości oraz cierpliwości.

Spotkanie było okazją do integracji nauczycieli na co dzień pracujących w różnych szkołach. Sporą grupę przybyłych stanowili emerytowani pedagodzy. Dla nich są to szczególnie oczekiwane uroczystości, gdyż mogą spotkać dawnych znajomych, modlić się wspólnie oraz śpiewać kolędy.

Na zakończenie wszyscy śpiewali wspólnie kolędy, przy akompaniamencie zespołu muzycznego.