Nowi ministranci

Powiększyło się grono służących Panu w liturgii Kościoła. W czasie Mszy Świętej o godz. 16.00, 15 kwietnia w Niedzielę Biblijną, dziesięciu Aspirantów po owiednim przygotowaniu przyjęło strój, obowiązki i godność ministrantów. 

W naszym kościele sanktuaryjnym jak i w każdym zgromadzeniu liturgicznym istnieje podział funkcji. Dlatego każdy winien czynić wszystko i „tylko to, co do niego należy z natury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych ” (KL 28). Ministrant i lektor jako wierni świeccy pełnią w zgromadzeniu funkcje liturgiczne. Te posługi są darem otrzymywanym od Boga za pośrednictwem Kościoła. Ich uroczyste przekazanie jest także wielką radością dla naszej wspólnoty parafialnej a dla chłopców nie lada zaszczytem.