Modlitwa o uzdrowienie

Msze święte z nabożeństwem o uzdrowienie i uwolnienie w sanktuarium chmielnickim są jedną z proponowanych form duszpasterskich, które mają na celu przede wszystkim pogłębienie wiary w żywą obecność Jezusa Chrystusa. Taki sposób spotkania z żywym Bogiem różni się od innych Mszy świętych tylko i wyłącznie czasem, który poświęcamy słuchaniu Słowa Bożego, śpiewami uwielbienia, wspólną modlitwą za siebie, adorowaniem Jezusa Eucharystycznego i możliwością bezpośredniego kontaktu z Nim z pomocą księdza, który Go niesie między zgromadzonych.

W ramach przygotowań do odpustu 10 maja o godz. 19.00 została odprawiona Msza Święta, której przewodniczy ks. Krzysztof Kołodziejczyk z Jasła.

Wspólną modlitwę animował zespół muzyczny pod opieką duchową i muzyczną ks. Grzegorza. 

Aby przeżyć właściwie spotkanie z Chrystusem, trzeba być w stanie łaski uświęcającej. Dlatego przed spotkanie i w jego trakcie kapłani służyli w konfesjonałach.

Punktem kulminacyjnym było przejście Jezusa między wszystkimi zgromadzonymi, którzy podobnie jak w Ewangelii, mieli okazję, „by dotknąć choć frędzli Jego płaszcza”. Kapłan niósł Jezusa w monstrancji tak, aby każdy choć chwilę spotkał się z Nim osobiście. 

Nabożeństwo zakończyło się obrzędem nakładania rąk kapłanów na głowy wszystkich zgromadzonych. Ten gest jest zaczerpnięty z Ewangelii. Przez konsekrowane ręce kapłana, sam Jezus błogosławi i dotyka swoje dzieci. Cieszymy się różnymi uzdrowieniami ciała i duszy. Ale przede wszystkim dziękujemy Bogu, za ten czas spotkania z Nim.