Młodzieżowy opłatek

Spotkanie opłatkowe dla  Liturgicznej Służby Ołtarza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Scholii parafialnej odbyło się 14 stycznia. Po nadszedł czas na wspólne łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. W imieniu kapłanów złożył życzenia Ks. Proboszcz, a w imieniu młodzieży Eliza i Sebastian.

Po nich wszyscy zasiedli do stołu, aby spożyć potrawę wigilijną i przygotowane słodkości. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego śpiewania kolęd, do których przegrywał na akordeonie Bartek.

Spotkanie to przebiegło w duchu wspólnoty i wzajemnej życzliwości, w atmosferze pojednania i pokoju serc oraz napełniło radością i wzbogaciło w przeżycia, do których będziemy wracać wspomnieniami.