16 lat w DPSie w Chmielniku.

W tym roku odeszła do Sarcza, nas nasza Kochana Siostra Manuela, która przez szesnaście lat pracowała  w Domu Pomocy Społecznej im. Ś. O. Pio, a dziewięć lat pełniła z całym oddaniem zadanie Dyrektora tego Domu.

Dzień 30 sierpnia 2018 był dniem oficjalnych podziękowań Siostrze Manueli za jej nieocenioną dla nas posługę. Na Mszy świętej z udziałem Mieszkańców, Pracowników, Wolontariuszy, której przewodniczył Ksiądz prałat Tadeusz Wołosz – długoletni kapelan Domu - dziękowaliśmy Panu Bogu za wspólnie przeżyty czas z S. Manuelą.

Ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej w kazaniu pomagał nam spojrzeć na to trudne rozstanie z radością, bo przecież możemy się za siebie nawzajem modlić, bo przecież będzie za nami tęsknić i zawsze może do nas przyjechać w odwiedziny.

Po Mszy świętej przeszliśmy na salę rekreacyjną, gdzie każdy mógł z Siostrą Manuelą się spotkać i osobiście podziękować. Obejrzeliśmy teledysk przygotowany specjalnie na tę chwilę pożegnania. Powstał on staraniem P. Mariusza, pracownika socjalnego. W filmie wystąpili nasi Mieszkańcy z Pracownikami. Po obejrzanym nagraniu łzy płynęły chyba każdemu. Słów podziękowań padło wiele, było wiele kwiatów, prezentów, uścisków, wzruszeń.  

Pracownicy DPS-u
 

Dziękujemy Tobie, Siostro Manuelo, za Twoją obecność przy nas w chorobie i radości, za zabawy i wspólne wyjazdy. Za dokonane dobro, życzliwość dla każdego. Dziękujemy za poczucie bezpieczeństwa, kiedy byłaś w Domu. Trudno nam sobie wyobrazić ten Dom bez Ciebie. Będzie nam Ciebie tu bardzo brakować. Zawsze czekamy na Twoje odwiedziny i prosimy, żebyś pamiętała o nas w Swoich modlitwach. My obiecujemy Tobie naszą modlitwę każdego dnia.  

JESTEŚ TU PRZEZ NAS BARDZO KOCHANA!!!